Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Formació continuada

Formació continuada

Finalitza el termini d'inscripció als cursos de català, amb la creació de més grups i 1.711 matriculats

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, perseguint el seu objectiu de fomentar la llengua i la cultura de les Illes Balears, va presentar l’oferta de cursos de llengua catalana de l’octubre al gener de 2019. El termini d’inscripció va romandre obert des del 3 de setembre fins al 14 de setembre.

En aquesta convocatòria el total de persones inscrites als cursos de llengua catalana ha estat de 1.711 matriculats, mantenint el nombre d’inscrits d’altres convocatòries, i superant els inscrits de l’edició del 2016, quan es van inscriure 1.667 persones. El nombre de places per a cada nivell és limitat, i aquestes s’han anat cobrint seguint l’ordre de recepció dels documents que fan efectiva la inscripció.

14 grups més dels prevists incialment

Llegeix més...

Nou Decret sobre la qualitat de la formació continuada dels professionals sanitaris

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB), el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven. La norma garantirà que la formació continuada que reben els professionals sanitaris és de qualitat i contribueix a la millora de l’assistència sanitària que reben els ciutadans.

L’objecte de la norma és la regulació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries adscrit a la Conselleria de Salut. També regula el procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada. Per altra banda, és objecte de la disposició normativa la regulació de la selecció i dels diferents tipus de col·laboracions dels experts en avaluació en els procediments d’acreditació de la formació continuada, com també les quanties de les indemnitzacions que se’n deriven. 

Llegeix més...

Atenció Primària de Mallorca forma a 1.400 professionals en la prevenció de la violència masclista

Atenció Primària de Mallorca ha posat en marxa un pla de formació amb l’objectiu d’assessorar, formar i sensibilitzar a 1.400 professionals de la salut en la prevenció de la violència masclista.

Així ho va anunciar la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la reunió informativa per a professionals referents del Programa de Violència Masclista dels Centres d’Atenció Primària de Mallorca, que va tenir lloc el 12 de setembre al Centre de Salut Emili Darder (Palma), un acte al qual també va assistir Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona.

La formació, que anirà a càrrec d’un grup de quatre formadores expertes, pretén aportar coneixements, unificar criteris i oferir orientacions i recursos aplicant el protocol d’actuació sanitària en casos de violència masclista que existeix actualment.

Així mateix, s’han presentat 72 professionals que han estat designats per la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca com a referents i responsables en violència masclista als 45 centres de salut de Mallorca. Es tracta de 34 metges/metgesses, 31 infermers/infermeres, 4 comares, 2 auxiliars d’admissió i 1 treballadora social que van rebre la formació al llarg de l’any passat.

Llegeix més...

Cursos de llengua catalana per al personal del Servei de Salut. Octubre 2018-gener 2019

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i l’Institut d’Estudis Baleàrics organitzen cursos gratuïts de català per al personal del Servei de Salut (octubre 2018-gener 2019).

Els cursos començaran dia 8 d’octubre i acabaran la setmana del 25 de gener, i es duran a terme als hospitals públics per facilitar l’assistència.

El termini d'inscripció serà del 18 al 26 de setembre de 2018 (ambdós inclosos). El 4 d'octubre de 2018, l’Institut d’Estudis Baleàrics publicarà la llista d’admesos.

S'impartiran cursos dels nivells següents: A1/A2 (curs d'acollida), B1, B2 i C1. Els cursos seran presencials, semipresencials i a distància.

Llegeix més...

La Conselleria de Cultura ha publicat l’oferta de cursos de llengua catalana. Octubre 2018-gener 2019

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat l’oferta de cursos de llengua catalana. Octubre 2018-gener 2019.

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de tots els nivells entre l'octubre de 2018 i el gener de 2019.

Els cursos dels nivells que s'ofereixen són A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu).

Els cursos comencen la setmana de l'1 d'octubre de 2018 i acaben la setmana del 22 de gener de 2019.

El termini de matrícula finalitza el 14 de setembre de 2018.

Llegeix més...