Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Formació sanitaria especializada

Formació especialitzada

Urologia de Son Espases ha organitzat un Curs d’Actualització en CPRCm i cirurgia renal laparoscòpica per a residents

El Servei d’Urologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha organitzat, recentment, un Curs d’Actualització en CPRCm i cirurgia renal laparoscòpica, en el qual han participat residents i adjunts joves dels Hospitals Vall d’Hebrón, Bellvitge, Vilafranca i Corporació Sanitària Parc Taulí, a més dels residents de Son Espases.

L’objectiu d’aquesta activitat ha estat l’entrenament i el desenvolupament d’habilitats quirúrgiques en pelvitrainer i de cirurgia mínimament invasiva en animal d’experimentació (model porcí).

Durant el curs s’han utilitzat pelvitrainers amb software avançat per a l’avaluació continuada durant els exercicis: coordinació, lateralitat, habilitat, percepció de profunditat, velocitat, etc.

D’aquesta manera, en finalitzar la pràctica, els alumnes han pogut veure les seves habilitats i els aspectes en què poden millorar.

Llegeix més...

Inici de la tramitació del Decret que regula la Formació Sanitària Especialitzada a les Illes Balears

En el BOIB núm. 78, de 26 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, per la qual se sotmet a informació pública l'esborrany inicial del Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació del sistema de formació sanitària especialitzada en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquest Projecte de decret té per objecte l’ordenació dels sistema de formació sanitària especialitzada a les Illes Balears, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada (vegeu Memòria d'impacte normatiu).

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Llegeix més...

S'ha celebrat l'acte de benvinguda dels residents MIR/EIR a l'Hospital de Manacor

El 29 de maig de 2018 va tenir lloc a la sala d'actes l'acte de benvinguda dels residents MIR/EIR a l’Hospital de Manacor. La gerent, Catalina Vadell, va destacar que es tracta d'un hospital comarcal que compta amb uns grans professionals.

Així mateix, la cap d'estudis de la Unitat Docent, Maria Ferragut, els va dirigir unes paraules i després van seguir amb la presentació. També el grup d'higiene hospitalària, format per Júlia Troya i Cati Capó, va informar als residents sobre mesures de seguretat ambiental.

Els nous residents són: Maria Inés Clar, Maria Poveda, Paula Antón, Maria del Mar Benassar, Claudia Morales i Candela Pérez-Manglano (metges de família), Daniel Salalmanca (traumatòleg), Núria Climent (psiquiatra), Angela Muela (ginecòloga), Ana Maria Chinchilla i Maria Espinosa (comares).

Llegeix més...

150 residents comencen la formació especialitzada en els centres sanitaris públics de les Illes Balears

La consellera de Salut, Patrícia Gómez; la directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera, i el gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, Xisco Marí, van donar la benvinguda als 150 residents que comencen la formació especialitzada en els hospitals públics i en els centres sanitaris d’Atenció Primària de les Illes Balears, en un acte que va tenir lloc dilluns, 28 de maig, a l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

El nombre de residents incorporats a les Illes Balears el 2018 es veu així incrementat sobre els 136 que s’incorporaren l’any 2017, amb un creixement acumulat d’un 18 % respecte de l’any 2015. Entre els 150 residents hi ha 117 professionals de medicina, 25 professionals d’infermeria, 2 de psicologia, 4 de farmàcia, 2 de biologia i 1 de radiofísica. Durant els propers anys es formaran en les especialitats que les Illes Balears tenen acreditades per a la formació sanitària especialitzada.

Distribuïts per illes, 133 residents faran la formació especialitzada a Mallorca; 11, a Eivissa, i 6, a Menorca. L’Hospital Universitari Son Espases n’acollirà 46; l’Hospital Son Llàtzer, 19; l’Hospital de Manacor, 2, i l’Hospital Can Misses, 1. La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària ha rebut 27 metges i 4 infermers; la Multiprofessional de Salut Mental de les Illes Balears, 5 psiquiatres, 2 psicòlegs i 3 infermers; la de Comares, 14 infermeres; la de Medicina Familiar i Comunitària d’Eivissa, 8 metges; la de Medicina Familiar i Comunitària de Menorca, 6 metges, i la Multiprofessional de Pediatria, 9 metges i 4 infermers.

Llegeix més...

46 residents comencen la formació especialitzada a l’Hospital Universitari Son Espases

Quaranta-sis residents han iniciat la formació especialitzada a l'Hospital Universitari Son Espases en alguna de les trenta dues especialitats acreditades que té l’Hospital. En total són quaranta metges, tres farmacèutics, dos biòlegs i una física.

Per primera vegada, les especialitats de Cirurgia Cardíaca i de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora compten amb residents.

A banda d’aquests quaranta-sis professionals, també rotaran per l’Hospital uns altres vint-i-sis: onze a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària, vuit la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria (sis metges i dos infermers); quatre a la Unitat Docent Obstetricoginecològica (comares) i cinc a la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental (dos psiquiatres, un psicòleg clínic i dos infermers).

Llegeix més...