Back Estàs aquí:Home Formació

Formació

Urologia de Son Espases ha organitzat la I edició del Curs de trasplantament renal en model animal

El Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Son Espases ha organitzat la I edició del Curs de trasplantament renal en model experimental.

En aquest curs, eminentment pràctic, els participants (residents i facultatius adjunts joves) han pogut adquirir la formació en tècniques bàsiques per a la realització d’un trasplantament renal.

Aquesta primera edició ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Coordinació de Trasplantaments de Son Espases i de la Unitat de Docència.

Llegeix més...

Professionals de l'Hospital de Manacor presenten els seus treballs d’investigació en les III Jornades de Recerca

L’Hospital de Manacor ha organitzat les III Jornades de Recerca, en les quals han participat una sèrie de professionals de la medicina i la infermeria del centre hospitalari per presentar els seus treballs de recerca.

Aquesta nova edició de les jornades ha comptat amb la presència de Patricia Gómez, consellera de Salut, que ha destacat la importància de la investigació en salut per aplicar els coneixements científics a la pràctica clínica, per millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties.

Gómez ha destacat que s’ha incrementat més d’un 60 % el pressupost d’investigació sanitària i que es fan passes per garantir un entorn de recerca atractiu que permeti atreure i recuperar talent investigador en aquesta comunitat.

Llegeix més...

Finalitza el termini d'inscripció als cursos de català, amb la creació de més grups i 1.711 matriculats

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, perseguint el seu objectiu de fomentar la llengua i la cultura de les Illes Balears, va presentar l’oferta de cursos de llengua catalana de l’octubre al gener de 2019. El termini d’inscripció va romandre obert des del 3 de setembre fins al 14 de setembre.

En aquesta convocatòria el total de persones inscrites als cursos de llengua catalana ha estat de 1.711 matriculats, mantenint el nombre d’inscrits d’altres convocatòries, i superant els inscrits de l’edició del 2016, quan es van inscriure 1.667 persones. El nombre de places per a cada nivell és limitat, i aquestes s’han anat cobrint seguint l’ordre de recepció dels documents que fan efectiva la inscripció.

14 grups més dels prevists incialment

Llegeix més...

Oferta de places i convocatòria de proves de formació sanitària especialitzada 2019

En el BOE núm. 223, de 14 de setembre de 2018, s'ha publicat l'Ordre SCB/947/2018, de 7 de setembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2018 per a l'accés l'any 2019, a places de formació sanitària especialitzada per a metges, farmacèutics, infermeres i altres graduats/llicenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Oferta de places

A l'Annex I podeu consultar el nombre màxim de places en formació pel sistema de residència que s'ofereixen a adjudicació en la convocatòria 2018-2019, distribuïdes per especialitats i comunitats autònomes.

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 26 de setembre de 2018.

Llegeix més...

Nou Decret sobre la qualitat de la formació continuada dels professionals sanitaris

El Consell de Govern ha aprovat el Decret pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFCIB), el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven. La norma garantirà que la formació continuada que reben els professionals sanitaris és de qualitat i contribueix a la millora de l’assistència sanitària que reben els ciutadans.

L’objecte de la norma és la regulació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, òrgan especialitzat en matèria de formació continuada de les professions sanitàries adscrit a la Conselleria de Salut. També regula el procediment d’acreditació d’activitats de formació continuada. Per altra banda, és objecte de la disposició normativa la regulació de la selecció i dels diferents tipus de col·laboracions dels experts en avaluació en els procediments d’acreditació de la formació continuada, com també les quanties de les indemnitzacions que se’n deriven. 

Llegeix més...