Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Llistes definitives de la convocatòria de la carrera professional del personal estatutari de l'IB-Salut

El Servei de Salut de lles Illes Balears (IB-Salut) ha publicat a la seva pàgina web la Resolució del director general de l’IB-Salut, de dia 11 de setembre de 2018, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, que han participat en la convocatòria ordinària (procediment de 30 de juny de 2016) per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional del personal estatutari de l’IB-Salut.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

Llegeix més...

La sinistralitat laboral del primer semestre de 2018 baixa un 5,66 %

La sinistralitat laboral registrada en els primers sis mesos de 2018 ha baixat un 5,66 % respecte al mateix període de l’any anterior, segons ha indicat el conseller de Treball, Iago Negueruela.

També ha insistit que s’ha de seguir treballant en aquestes línies i ha afegit que l’impuls del nou Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), que s’inclou dins la Llei de Salut Laboral aprovada enguany, haurà d’intensificar aquesta tendència reductora.

A més, la Direcció General de Salut Laboral ha contractat en el 2018 més tècnics de prevenció, i també ha incorporat a Inspecció de Treball 4 nous subinspectors de Salut Laboral.

Llegeix més...

Modificació de la concessió de retribucions d’hores extraordinàries al personal funcionari de la CAIB

En el BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Aquesta modificació afecta, entre d’altres, al personal següent:

- Personal adscrit al Departament d’Emergències de la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d’emergències 

Llegeix més...

Modificació de l'acord sobre retribucions d’hores extraordinàries al personal laboral de la CAIB

En els BOIB de dia 8 i 15 de setembre de 2018, s’ha publicat la modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries.

Aquesta modificació afecta, entre d’altres, al personal següent:

- Personal de l’entitat pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d’emergències.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, inaugura la Unitat Bàsica de Salut Centre

La consellera de Salut, Patricia Gómez, va inaugurar el dia 10 de setembre la Unitat Bàsica de Salut Centre, que substitueix l’actual Unitat Bàsica de Salut El Carme.

La consellera va visitar les noves instal·lacions acompanyada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Juli Fuster.

Gómez va explicar que aquesta nova unitat bàsica de salut forma part del Pla d’Infraestructures d’Atenció Primària, que compta amb un pressupost de 16 M€ i que preveu actuacions de reforma o nova construcció en més de 20 centres de salut i unitats bàsiques.

La nova unitat bàsica de salut (UBS) disposa d’unes instal·lacions més modernes i espaioses, cosa que suposa una millora pel que fa a la comoditat i al confort, tant dels usuaris com del personal que hi farà feina.

S’ubica a la planta baixa de l’edifici de l’Hospital General (Palma), on antigament s’atenien les urgències. El recinte, que ha comptat amb una inversió de 60.000 €, s’ha reformat íntegrament i s'han adequat tant els espais com les instal·lacions.

Llegeix més...