19
Dis, Oct
8 Noves Notícies

En el BOIB núm. 139, de dia 12 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 8 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap del Servei d’Explotació i Sistemes de la Subdirecció de Tecnologia i Sistemes d’Informació de l’IB-Salut.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i Consum ha posat en marxa la primera UVI mòbil pediàtrica de les Illes Balears, dotada de tecnologia específicament preparada per al trasllat d’infants. L’ambulància, la segona que existeix a Espanya després de Catalunya, ha estat presentada a l’Hospital Universitari Son Espases amb la presència de la presidenta Francina Armengol, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el director general del Servei de Salut, Juli Fuster.

La nova UVI mòbil pediàtrica, dissenyada pels professionals de la Unitat de Transport Pediàtric i el SAMU-061, disposa d’espais més amplis per a l’estabilització del pacient, la realització de maniobres vitals o la vigilància durant el trasllat així com el trasllat en incubadora preservant la millor qualitat assistencial i la seguretat. A més, està dotada amb professionals de medicina i infermeria de l'Hospital Universitari de Son Espases i del SAMU-061 especialitzats en l’atenció al pacient pediàtric i neonatal crític.

El vehicle s’incorpora a la Unitat de Transport Pediàtric Balear, dedicada 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, al transport terrestre i aeri en l'àmbit del territori balear i també peninsular, si el pacient requereix trasllat a altres hospitals de la península.

Concretament, la Unitat de Transport Pediàtric de Balears és l'única del país que disposa d’un protocol específic d'activació. A més, el seu és l’únic personal d'unitats de transport pediàtric especialitzat que indistintament pot traslladar un pacient en ambulància, helicòpter o avió sanitari.

Al llarg de 2018, el SAMU-061 va atendre un total de 309 pacients pediàtrics, 244 urgents i 65 programats. Si es té en compte el nombre de trasllats en funció de l’hospital de destí, l’Hospital Universitari Son Espases va ser el que més en va rebre, amb 255 pacients.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 17/10/2019]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

En el BOIB núm. 137, de dia 8 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants d’admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria Facultatiu/facultativa especialista d’àrea radiodiagnòtic dependents de l’IB-Salut, convocat mitjançant Resolució de 16 de juliol de 2018 i correcció d’errors de 9 d’agost, per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari de l’IB-Salut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 132, de dia 28 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, de 16 de setembre de 2019, per la qual s’accepta la cessió temporal i gratuïta d’ús de l’equip preanalític Automate 1250 de la marca BECKMAN COULTER, valorat en 115.000 €, per destinar-lo a l’Hospital Can Misses.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 138, de dia 10 d’octubre de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 7 d’octubre de 2019, per les quals s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en els concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d'aparell digestiu de diversos sectors sanitaris de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 139, de dia 12 de octubre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 d’octubre de 2019, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Neurocirurgia (Exp. HUSE 04/19), corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 132, de dia 28 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es resol la convocatòria per cobrir dues places pel procediment de promoció interna temporal de la categoria Tècnic Especialista en Laboratori (C1) de l'Hospital Can Misses en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (PIT ASEF 2019_2).

Llegeix més...

Subcategories

El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.
Més informació sobre les cookies D'acord!