Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Es convoca una plaça d’especialista d’àrea de Radiodiagnòstic de l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 153, de dia 12 de desembre de 2018, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de novembre de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Radiodiagnòstic (HMAN-4/17), corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquestes convocatòries.

Llegeix més...

Es convoca la plaça de metge d’admissió i documentació sanitària de Serveis Centrals

En el BOIB núm. 151, de dia 1 de desembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 26 de novembre de 2018 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal de l’IB-Salut, de la categoria de metge/metgessa d’admissió i documentació sanitària corresponent a la Gerència de Serveis Centrals del Servei de Salut.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquestes convocatòries.

Llegeix més...

Suspensió parcial del concurs de trasllats d’infermer d’urgències d’atenció primària

En el BOIB núm. 150, de dia 29 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es declara la suspensió parcial de la convocatòria del concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de la categoria professional d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat el mes d’agost de 2018.

El mes d’octubre de 2018, l’organització sindical SATSE va interposar un recurs de reposició contra la Resolució de convocatòria en qüestió al·legant que contenia diversos defectes jurídics i detallant la problemàtica que afecta el personal de la categoria d’infermer/infermera d’urgències d’atenció primària.

Ateses les diverses peticions detallades pel SATSE i els defectes jurídics que al·lega, és declara la suspensió parcial de l’execució de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears del mes d’agost de 2018.

Llegeix més...

Sanitat informa a societats científiques i de pacients de la seguretat i l'ús de dispositius mèdics

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha mantingut diverses reunions amb representants d'una vintena de societats científiques; associacions mèdiques; organitzacions professionals de metges i farmacèutics; associacions de pacients i usuaris. A tots ells els ha traslladat les garanties que ofereix el nostre país en la seguretat i en l'ús dels dispositius mèdics, també anomenats productes sanitaris.

L'equip ministerial també ha informat dels punts de millora que introduirà el nou Reglament europeu, aprovat en 2017, que entrarà en vigor en 2020.

El nou Reglament europeu augmentarà les exigències del perfil d'experts que participen en l'avaluació del producte sanitari. María Jesus Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha avançat a més que “estamos trabajando en una base de datos común europea donde notificar todos los incidentes”.

 

Llegeix més...

Presentació de l'Anuari de l'Envelliment de les Illes Balears 2018

7210 2El passat 29 de novembre de 2018 es va presentar l'Anuari de l'Envelliment. Illes Balears, 2018. Margalida Vives, directora de l'Anuari, i Lydia Sánchez, subdirectora, varen presentar l'onzena edició d'aquesta obra multidisciplinària que reflecteix la realitat de la gent gran, així com les principals actuacions dirigides a aquest col·lectiu. 

Llegeix més...