Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

17 nous gestors telefònics d’emergències s’incorporen al 112 Illes Balears

Un total de 17 gestors telefònics d’emergències s’han incorporat al SEIB 112 Illes Balears, amb l’objectiu de cobrir les vacants de plantilla de l’empresa i permetre la prestació del servei amb les majors garanties d’eficàcia i servei públic.

El procediment de selecció va introduïr, entre d’altres novetats, escurçar els terminis generals de la convocatòria i incloure part del període formatiu dins de la jornada laboral dels aspirants.

Aquest període de formació tendrà una durada de dos mesos i preveu formació en comunicació interpersonal i atenció de telefonades, legislació, competències i procediments d’emergències, comandament i gestió de recursos, primers auxilis, formació psicològica en la gestió de la telefonada d’emergències i pràctiques simulades. 

Llegeix més...

Convocatòria d'especialitats d'àrea a l’Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 47, de dia 11 d’abril de 2019, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 4 d’abril de 2019, per les quals es convoquen uns procediments especials de selecció de personal estatutari temporal de l'IB-Salut, de la categoria de facultatius especialistes d'àrea, corresponents a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases:

Una plaça de Cirurgia Maxil·lofacial.

Una plaça de Cirurgia Toràcica.

Una plaça de Rehabilitació.

Llegeix més...

Convocada la plaça de responsable d’infermeria de la ZBS de Casa de la Mar

En el BOIB núm. 44, de dia 6 d’abril de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca (APM), de 15 de març de 2019, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Casa de la Mar de la plantilla orgànica autoritzada d’APM.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

S’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019 de personal estatutari del Servei de Salut

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2019 de personal estatutari del Servei de Salut. Es tracta de 121 places de les categories de tècnic/tècnica especialista en laboratori (14 places), tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic (16 places), metge/metgessa de família en equips d’atenció primària (81 places) i facultatiu/facultativa especialista en pediatria, puericultura d’àrea i en equips d’atenció primària (10 places). Del total de places, 83 corresponen al torn lliure i 38, al de promoció interna. Aquest acord es va negociar el dia 1 d’abril amb els agents socials en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat.

En aquest enllaç podeu consultar les categories.

Aquesta oferta d’ocupació pública correspon a la reserva de places de la taxa de reposició que determina el nombre de treballadors que es poden incorporar a l’Administració depenent de les baixes produïdes l’any anterior, ja sigui per jubilacions, prejubilacions, defuncions o canvis de destinació. 

Llegeix més...

Son Espases publica un protocol de Rehabilitació per a la tenopatia aquil·liana no insercional

7758L'Hospital Universitari Son Espases ha publicat el Protocol de Rehabilitació per a la tenopatia aquil·liana no insercional .

Els autors del Protocol són Carlos J. Ripoll Carmona, Ignasi Roca Bauzá, José M. Sebastián Rausell; i els revisors/es han estat M. Susana Flores Sánchez, M. José Cano Aranda, Margarita Company Bauzá, fisioterapeutes de l'Hospital Universitari Son Espases i Luis Elías Gavilanes i Naimah Koulaimah Gabriel, metges rehabilitadors de l'Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...