Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Comencen les obres de construcció de l’edifici J de Can Misses

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’inici de les obres de construcció de l’edifici J de Can Misses, que contindrà l’hospital de mitjana i llarga estada per a pacients crònics. El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la concessionària varen signar el passat dia 13 de febrero, l’acta de replantejament de l’obra de construcció, conservació i explotació del complex assistencial Can Misses per la qual s’iniciaran les obres de l’edifici J.

La signatura de l’acta de replantejament és la primera passa per començar la reforma integral de l’edifici J. L’IB-Salut farà una inversió de 3.927.731,05 euros (IVA inclòs).

Inicialment es reformarà la planta baixa i el soterrani, on s’ubicarà el nou Centre de Salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions, el dipòsit de cadàvers i la sala d’autòpsies. 

També inclou part de la primera planta (l’antiga planta d’hospitalització de cirurgia), que s’ha afegit a l’estudi previ original perquè se n’ha duplicat el nombre d’habitacions previstes inicialment per a aquesta unitat (s’ha passat de 15 habitacions a 30 habitacions dobles). L’augment respon a les necessitats que planteja la nova estratègia de cronicitat del Servei de Salut.

Llegeix més...

L’IB-Salut prorroga el conveni del PAIME amb el Col·legi de Metges

El Servei de Salut dels Illes Balears (IB-Salut) va subscriure la pròrroga del conveni de col·laboració formalitzat en 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (COMIB) per a desenvolupar el Programa d'Ajuda Integral al Metge Malalt (PAIME).

El PAIME és un programa que desenvolupa la institució col·legial, que procura atenció i ajuda específiques per als metges que sofreixin trastorns de la conducta a causa del consum de substàncies addictives i estiguin en risc de sofrir-los.

L'assistència es dirigeix principalment a professionals amb tres problemes de salut bàsics: alcoholisme, dependència d'altres drogues (inclosos els psicofàrmacs) i trastorns mentals. Les intervencions consisteixen en visites mèdiques de diagnòstic, tractament i seguiment; teràpies psicològiques individuals, grupals i de família, controls analítics i toxicològics i controls psicofarmacològics.

Llegeix més...

589 aspirants van participar a l’oposició per cobrir 73 places de fisioterapeuta

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears va continuar el passat diumenge, dia 17 de febrer, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 73 places vacants de personal estatutari de la categoria de fisioterapeuta. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

Les proves, que es van realitzar en un torn únic, van tenir lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. En total es van presentar 589 aspirants, 462 a Mallorca, 48 a Menorca i 79 a Eivissa..

En aquest enllaç podeu consultar el calendari previst per el 2019.

Llegeix més...

El servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer disposarà d'una infermera més

La consellera de Salut, Patricia Gómez, va anunciar als usuaris de l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) que a començaments del mes d'abril el Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer disposarà d'una infermera més per millorar la qualitat de l'atenció als pacients.

Gómez va anar a la seu d'ABDEM i va mantenir una trobada amb més de 40 pacients afectats per esclerosi múltiple. Durant la reunió, els pacients varen poder expressar a la consellera les seves demandes, entre les quals hi ha la reivindicació del reconeixement del 33 % del grau de discapacitat dels afectats per diagnòstic.

El gerent, Colau Terrasa, va recordar, com a històrica, la renovació del conveni subscrit entre ABDEM i el Servei de Salut, que es va fer efectiu la setmana passada i mitjançant el qual el Servei de Salut fa una aportació anual de 48.600 euros.

Llegeix més...

Convocatòria de dues places de supervisor d'unitat a Son Espases

En el BOIB núm. 20, de dia 14 de febrer de 2019, s’han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital de Son Espases per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de feina de:

Supervisor/a d’Unitat de Pediatria i Oncologia Pediàtrica (UH1D).

Supervisor/a d’Unitat de Traumatologia.

Llegeix més...