Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Adjudicacions de llocs de treball de la Gerència APM

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 3 de juny de 2019, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (APM).

Llegeix més...

Llista dels aspirants a facultatiu de ciències ambientals de la CAIB

En el BOIB núm 82, de dia 20 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 12 de juny de 2019, per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

Llegeix més...

L'IB-Salut convoca oposicions de facultatiu de neurologia

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 7 de juny de 2019, per les quals es convoquen sis concursos oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA, grup A1) de neurologia de l’IB-Salut corresponents a diversos sectors sanitaris.

Llegeix més...

L’IB-Salut convoca oposicions de facultatiu de traumatologia i cirurgia ortopèdica

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), 7 de juny de 2019, per les quals es convoquen sis concursos oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA, grup A1) de traumatologia i cirurgia ortopèdica de l'IB-Salut corresponents a diversos sectors sanitaris.

 

Llegeix més...

L’IB-Salut convoca oposicions de facultatiu de radiodiagnòstic

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 7 de juny de 2019, per les quals es convoquen sis concursos oposició per cobrir places vacants de les categories de facultatiu/facultativa especialista d’àrea (FEA, grup A1) de radiodiagnòstic de l’IB-Salut corresponents a diversos sectors sanitaris.

 

Llegeix més...