Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

L'Hospital de Formentera incrementa lleugerament les urgències i també els recursos el 2017

L'Hospital de Formentera ha atès fins al 31 de juliol de 2017 un total de 10.486 urgències, un 4,3 % més que en els primers set mesos de l'any 2016, període en el qual es van atendre 10.057 casos. Aquest increment ha suposat en números absoluts un lleuger augment de 430 urgències en el volum global.

Per mesos, gener va ser el mes en què es van atendre menys urgències, amb 796 casos (738 el 2016), seguit de febrer amb 909 (816 el 2016), el març 1.114 (1.318 el 2016), abril 1.357 (1.085 el 2016), 1.690 el maig (1.528 el 2016), 2.029 el juny (1.991 el 2016) i 2.591 el juliol (2.581 el 2016).

Llegeix més...

El Servei de Salut presenta el Pla d'accessibilitat per adaptar els centres de salut a les persones amb mobilitat reduïda

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha presentat el Pla d'accessibilitat per adaptar els centres de salut a les persones amb mobilitat reduïda.

A més, la Gerència d'Atenció Primària ha aprofitat per implementar un pla de millora en les tasques de manteniment dels centres de salut.

El Centre de Salut Santanyí és el primer en el qual s'han fet obres, amb un pressupost de 75.000 euros. Entre les reformes que s'hi han fet, cal destacar el canvi de les finestres, de l'alçada del mobiliari, dels lavabos, de les portes i dels vidres de la sala de cures.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha visitat el centre de salut acompanyada pel batle de Santanyí, Llorenç Galmés; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey; el representant de l'entitat local de Plataforma Representativa Estatal de Persones amb Discapacitat Física (PREDIF Illes Balears), Nicolás Terrasa, i el representant de l'Associació Provincial de Lesionats Medul·lars i Grans Discapacitats (ASPAYM Balears), Alessandro Marinelli.

Llegeix més...

Hematologia de Son Espases ha renovat l'autorització de la Conselleria de Salut per obtenir i implantar cèl·lules mare hematopoètiques

El Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha renovat l'autorització de la Conselleria de Salut per obtenir i implantar cèl·lules mare hematopoètiques, corresponents al teixit que produeix les cèl·lules sanguínies, de medul·la òssia o de cordó. La renovació s'ha fet efectiva després d'haver rebut la inspecció dels serveis tècnics del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció.

Cal dir que la renovació suposa el reconeixement del compliment de les normes de qualitat i seguretat per a la donació, obtenció, avaluació, processament, preservació, emmagatzematge i distribució de cèl·lules i de teixits humans. Fet que també suposa una primera passa per a la renovació de l’Acreditació JAICE, una de les més prestigioses d’àmbit mundial, que certifica que els centres compleixen amb uns estàndards d’excel·lència en els procediments relacionats amb els trasplantaments.

El trasplantament hematopoètic consisteix en l’administració de cèl·lules mare sanguínies, de medul·la òssia o de cordó, a un pacient, de manera que poden ser cèl·lules d'un donant o del mateix pacient. Primer es destrueix la medul·la òssia mitjançant medicaments i radioteràpia per després reemplaçar-la per una de sana. A més, és una opció per tractar determinades malalties oncohematològiques.

Durant els primers mesos de l’any, el Servei d'Hematologia de Son Espases, ha efectuat un total de 26 trasplantaments: 10 al·logènics de donant familiar, 3 de donant no emparentat i 13 auto-trasplantaments.

Llegeix més...

Les places de director de la ZBS de Vila i de Formentera de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera han quedat desertes

En el BOIB núm. 96, de 5 d'agost de 2017, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per les quals es declaren desertes les convocatòries, pel procediment de lliure designació, dels següents llocs de treball de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

- Director/directora de la Zona Bàsica de Salut de Vila.

- Director/directora de la Zona Bàsica de Salut de Formentera.

Llegeix més...

Modificada la relació de llocs de treball del personal funcionari de la CAIB

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), que afecta al Servei de Salut de les Illes Balers (IB-Salut) i a la Conselleria de Salut, entre d'altres. Podeu consultar-la en el BOIB núm. 96, de 5 d'agost de 2017.

Aquesta modificació de la RLT corresponent al personal funcionari, ha estat elaborada per les conselleries afectades, amb la coordinació de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i amb les instruccions aprovades pel Consell de Govern. Així mateix, ha estat negociada amb les organitzacions sindicals, representades a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en la sessió del 20 de juliol de 2017.

Llegeix més...