Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària

Gestió sanitària

El COMIB va presentar la posada en marxa de l'Oficina d'ajuda a la Segona Víctima a Menorca

El Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (COMIB) va presentar als metges de Menorca la posada en funcionament de l'Oficina d'ajuda a la Segona Víctima, que serà atesa pel doctor Antonio Liñana.

El coordinador de l'Oficina d'ajuda a la Segona Víctima i sotssecretari del Comib, el doctor Carles Recasens, va ser l'encarregat de presentar aquest servei a Menorca. L'Aquesta Oficina d'Ajuda a la Segona Víctima del Comib s'ha creat amb la col·laboració de Sham, asseguradora especialista en el sector sanitari i soci sanitari.

El Dr. Carles Recasens va explicar que el programa d'ajuda a la Segona Víctima del COMIB neix amb el principal objectiu d'oferir i facilitar al metge un suport immediat, específic i confidencial, fora de la institució on desenvolupa la seva activitat laboral habitual.

Llegeix més...

Adjudicacions de diverses places de cap de servei de l’Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 31 de dia 9 de març de 2019, s’han publicat les resolucions del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació, els següents llocs de treball: 

-La plaça de cap del Servei de Microbiologia i Parasitologia s'ha adjudicat a Carmen Gallegos Álvarez

-La plaça de cap del Servei d’Anàlisis Clínics s'ha adjudicat a Jose Luis Ribes Vallés

-La plaça de cap del Servei de Reumatologia s'ha adjudicat a Antonio Juan Mas

Llegeix més...

EL SAMU 061 d'Eivissa i Formentera estrena nous uniformes

El SAMU 061 d’Eivissa i Formentera disposa de nous uniformes. El nou vestuari serà comú per al personal tècnic, facultatiu i d’infermeria, aspecte que ha millorat ja que fins ara el personal tècnic emprava un uniforme diferent del que duia el personal assistencial.

“Els nous uniformes són més segurs, més visibles i tenen més ergonomia i comoditat a l’hora d’actuar en les emergències”, segons Ángel Crespo, coordinador del SAMU 061, que també destaca la qualitat de les peces de roba.

L’empresa pública GSAIB va renovar fa un any els tretze vehicles d’Eivissa i Formentera

Els nous vehicles, onze per a Eivissa (set de suport vital bàsic i quatre de suport vital avançat) i dos per a Formentera (un de suport vital bàsic i un de suport vital avançat) varen incorporar prestacions per millorar la qualitat de les intervencions en situacions d’emergència i el confort i la seguretat dels equips i dels pacients durant els trasllats. Els nous vehicles són els més avançats de tot l’estat quant a prestacions i equipaments, ja que tenen una tecnologia i uns equipaments capdavanters. 

Llegeix més...

Convocatòria d’una plaça de cap de servei de Gestió Econòmica de la GAP Mallorca

En el BOIB núm. 32, de dia 11 de març de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca (GAP) de 4 de març de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de servei de Gestió Econòmica de la GAP.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

Llistes definitives de l'oposició d'auxiliar administratiu i d'administratiu a l'IB-Salut

En el BOIB núm. 26, de dia 28 de febrer de 2019, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) del dia 21 de febrer de 2019, per les quals s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en els concursos oposició per cobrir places vacants de les categories d'auxiliar administratiu i administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut, convocats l'abril de 2018.

- Categoria d'auxiliar administratiu

L'exercici de la fase d'oposició d'auxiliar administratiu es durà a terme el dia 7 d'abril de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7,5. Palma.
  • Menorca: IES Cap de Llevant, carrer Frances F. Andreu núm. 2, 07702 Maó.
  • Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa, carrer Ignasi Wallis núm. 33, 07800 Eivissa.

- Categoria d'administratiu 

 

Llegeix més...