Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries

Institucions sanitàries

Els col·legis de metges aproven un Decàleg per a la igualtat entre dones i homes en la professió mèdica

L’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha aprovat el Decálogo para la igualdad de mujeres y hombres en la profesión médica, elaborat pel Grup de Treball de Gènere i Professió.

Amb aquest Decàleg s'adopta una postura pública sobre el principi d'igualtat, amb la finalitat de promoure un canvi cultural entre els professionals mèdics i accedir a la igualtat entre homes i dones.

El Decàleg planteja, entre altres qüestions, les següents:

- Treballar per fomentar la presència de les metgesses als espais de presa de decisions. 

Llegeix més...

Salut tendrà un pressupost de 1.730,48 milions d'euros per a 2019

El pressupost de la Conselleria de Salut per a 2019 serà de 1.730.482.306 euros, 145,57 milions d'euros més que el 2018 i 410 milions d'euros més que a l'any 2015. Aquesta xifra suposa un increment del 9,2 % respecte de l’any anterior i un 31 % respecte del pressupost de 2015.

El pressupost de Salut té per objectiu principal consolidar les estratègies impulsades des de 2015 per garantir una assistència sanitària adequada a les necessitats de la població de les Illes Balears.

L'increment pressupostari permetrà continuar desenvolupant polítiques dirigides a reduir les desigualtats en salut i a promoure un sistema de salut excel·lent i sostenible fonamentat en la innovació i la recerca.

Entre altres iniciatives, cal destacar que la Llei de pressuposts de 2019 preveu els crèdits necessaris per a l’aplicació del recentment aprovat Decret de garantia de demora —per garantir temps d'espera màxims per accedir a consultes amb l'especialista, intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques— i l'eliminació del copagament dels medicaments als pensionistes de les Illes Balears.

Llegeix més...

El COMIB crea l'Oficina d'Ajuda a la Segona Víctima

La pràctica clínica no està exempta de riscos. Tot professional sanitari afectat per un esdeveniment advers, error mèdic o lesió no esperada en el pacient, pot quedar traumatitzat i convertir-se en la segona víctima.

Per donar suport als metges que es puguin trobar en aquesta situació, el Col·legi de Metges dels Illes Balears (COMIB) engega l'Oficina d'Ajuda a la Segona Víctima, una experiència pionera en l'àmbit col·legial que pretén oferir una atenció especialitzada immediata als metges afectats.

Està dirigida als metges que exerceixen la seva tasca professional tant en l'àmbit públic com privat a les Illes Balears i que estiguin col·legiats en el COMIB.

Si aquests professionals sanitaris presenten símptomes, com ara dubtes constants sobre el que s'ha de fer en cada cas i sobre si les decisions clíniques adoptades són les correctes, reviuen el succés una vegada i una altra, tenen por a la pèrdua de la reputació professional, entre d’altres, es converteixen en la segona víctima.

Llegeix més...

Donació de dues plataformes quirúrgiques d'energia Force Triad a l’Hospital Son Espases

En el BOIB núm. 128, de 16 d’octubre de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes (IB-Salut), pel qual s’autoritza la donació que realitza Comercial Médica REMEX, SL, que consisteix en dues plataformes quirúrgiques d'energia Force Triad per un valor de 60.000 € a favor de l'Hospital Universitari Son Espases.

El mes de gener de 2018 va tenir entrada a la Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa la sol·licitud de Son Espases, de tramitació de la donació i, posteriorment, es va emetre l’informe pertinent.

Finalment, el mes de juliol es va informar favorablement aquesta donació.

Llegeix més...

Es crearà un banc d’ADN a nivell estatal per identificar els infants robats

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, va participar el passat 19 de setembre, com a responsable del Govern de les Illes Balears en matèria de memòria democràtica, en la I Conferència amb els Departaments Oficials per a la Memòria Històrica de les Comunitats Autònomes.

Fanny Tur va demanar al Ministeri que fos l’Estat qui coordinàs un banc d’ADN per poder esbrinar les identitats d’aquells infants robats, una de les demandes històriques dels col·lectius que treballen en aquest àmbit.

Llegeix més...