Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries Aprovació de l’ampliació de crèdit a la Conselleria de Salut

Aprovació de l’ampliació de crèdit a la Conselleria de Salut

El Consell de Govern ha aprovat els acords pels quals s'autoritzen dos expedients d’ampliació de crèdit sol·licitats per la Conselleria de Salut, per un import global de 143.058,99 euros.

En els dos casos, són ampliacions de crèdit per atendre el pagament dels interessos i la indemnització dels costos de cobrament, a favor d’Olympus Iberia SAU, i a favor de Baxter SL, en relació a dues sentències fermes del Contenciós Administratiu.

La Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que en el pressupost de l’Administració de la CAIB s’ha d’incloure una seccció pressupuestària denominada fons de contingència, destinat a atendre necessitats inajornables, de caràcter no discrecional, no previstes en els pressuposts aprovats inicialment, i que es poden presentar al llarg de l’exercici.

[Font: Conselleria d’Hisenda i Administraciones Públiques. 24/11/2017]

[Foto: Infosalut]