Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries Modificació de la durada dels convenis singulars per a la prestació d’atenció sanitària

Modificació de la durada dels convenis singulars per a la prestació d’atenció sanitària

En el BOIB núm. 145, de 28 de novembre de 2017, s'ha publicat la Llei 10/2017, de 22 de novembre, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada.

L’objecte d’aquesta norma és ampliar la durada màxima dels convenis singulars que preveu l’article 8 del Decret llei 3/2013, que passarà de deu anys a vint, ja que, arran del desenvolupament de l’activitat que presten l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Creu Roja en qualitat de centres privats integrats en la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears, s’ha constatat la necessitat de reforçar l’estabilitat en la col·laboració amb aquests centres privats per complir l’objectiu del Servei de Salut de millora constant de la prestació de l’assistència sanitària pública.

Així doncs, la modificació de l’article 8.1 del Decret llei 3/2013, que afecta la durada dels convenis singulars, fa efectiu que aquests convenis tenguin una durada màxima de vint anys.

Les condicions econòmiques pactades inicialment es poden revisar en la forma i en els terminis determinats en el conveni singular de vinculació, dins els límits que estableixen els articles precedents.

[Font: BOIB. Núm. 145. 28/11/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*31/07/2017 - Salut proposa ampliar la durada dels convenis singulars de 10 a 20 anys.