Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

En el BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per als exercicis 2018-2020, com a instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions.

Aquest Pla es contempla en el marc per a la concessió de les subvencions resultants de les convocatòries que publiquin els òrgans competents de les conselleries i les entitats de dret públic al llarg dels anys de vigència del Pla i també de les publicades durant l’any 2017 amb caràcter anticipat de despesa.

Objectius estratègics del Pla

- Incorporació de personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals).

- Incorporació al sistema de ciència d’investigadors amb contractes Ramon y Cajal o Miguel Servet.

- Formació mitjançant la incorporació a grups de recerca per elaborar tesis doctorals en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic.

- Incorporació de personal tècnic de suport a la recerca dels grups de R+D.

El cost previst per dur a terme les distintes línies que abracen tots els objectius és aproximadament d'un total de 409 milions d’euros.

Una important novetat que presenta el Pla Estratègic de Subvencions és el fet que es delega en la persona titular de la conselleria competent en matèria d’Hisenda, segons la normativa pertinent, la qual cosa permetrà una major eficàcia i eficiència en la tramitació de les convocatòries de subvencions i ajuts públics concrets.

[Fonts: BOIB. Núm. 031. 10/03/2018 BOIB. Núm. 135. 30/04/2018 - BOIB. Núm. 155. 11/12/2018 - BOIB. Núm. 27. 02/03/2019 - BOIB. Núm. 27. 02/03/2019

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/098/2018 - Convocatòria d’ajudes per contractar personal tècnic de suport als grups de recerca de les Illes Balears.