Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries La Conselleria de Salut atorga dues subvencions a Metges del Món

La Conselleria de Salut atorga dues subvencions a Metges del Món

La Conselleria de Salut subvencionarà amb 112.420 € part de dos dels programes que l’entitat Metges del Món duu a terme a les Illes Balears adreçats a persones en risc o en situació d’exclusió social.

El Consell de Govern va autoritzar una subvenció directa de 71.100 € per contribuir al projecte «Obrint camines en salut», dirigit a persones en situació de prostitució, i una altra partida de 41.320 € per finançar part de les despeses derivades del projecte «Obrint portes – INRED inclusió social i reducció de danys», per a persones usuàries de drogues.

El programa «Obrint camins en salut» té per objectiu general promoure la integració i l’accés al dret a la salut de las persones en situació de prostitució, i enfortir les capacitats dels titulars de drets, responsabilitats i obligacions.

De manera més específica, aquest programa pretén:

 

 

 • Millorar l’accés normalitzat als serveis sanitaris i socials d’aquest col·lectiu, i fomentar-ne la inserció social.
 • Promoure processos d’apoderament de la població atesa i la millora de la salut integral de les persones en situació de prostitució mitjançant informació, orientació, derivacions, formació i accions de reducció del risc i dels danys associats a l’exercici de la prostitució.
 • Reduir l’estigma i la discriminació, sensibilitzant la població general i els professionals sociosanitaris sobre la realitat actual de la prostitució i el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.
 • Afavorir el procés de detecció, identificació i derivació de víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual, així com de menors explotades sexualment.

Per altra banda, el programa INRED té per objecte general la reducció de la mortalitat i morbiditat de persones usuàries de droga injectada o inhalada i pretén millorar-ne la salut i el benestar integral mitjançant el programa de xeringues, i oferint informació i assessorament.

El programa forma part de l’estratègia global de prevenció del VIH entre les persones usuàries de drogues. L’objectiu fonamental és preservar i millorar el nivell de salut de la població i, per tant, constitueix un element més dins la política sanitària i d’intervenció en drogodependències.

El servei concret que integra aquest programa és un dispositiu mòbil que es desplaça a tots els llocs de venda i consum de drogues i que està equipat per poder donar una atenció psicosocial, per desenvolupar el programa d’intercanvi de xeringues i per oferir un servei d’informació i assessorament de recursos sociosanitaris de la xarxa normalitzada.

En concret, aquesta unitat mòbil inclou els serveis següents:

 • Intercanvi de xeringues
 • Educació per a la salut
 • Sala de cafè i calor
 • Intervencions socials
 • Intervencions psicològiques o relacionades amb el consum de drogues
 • Intervencions sanitàries
 • Servei de dutxa i neteja personal
 • Servei rober
 • Rentadora i assecadora
 • Atenció psicosocial
 • Atenció sanitària

L’entitat Metges del Món de les Illes Balears és una associació independent de solidaritat internacional que té el compromís de contribuir a universalitzar els valors de la medicina humanitària i treballa per fer efectiu el dret de la salut per a totes les persones, especialment per a les que viuen en situació de pobresa, tant en el camp de la cooperació internacional i les emergències com en el de l’exclusió social.

[Font: Conselleria de Salut. 07/12/2018

[Foto: Infosalut]