Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries Donació de 3.100 € per a decorar una part de l’UCI de Pediatria de Son Espases

Donació de 3.100 € per a decorar una part de l’UCI de Pediatria de Son Espases

En el BOIB núm. 155, de dia 11 de desembre de 2018, es va publicar l’Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears relatiu a la donació dinerària de 3.100 € per destinar-los a decorar una part de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de Pediatria de l’Hospital Universitari Son Espases.

El mes d’octubre de 2018 es va realitzar l’oferiment de la donació i el mes de desembre, el subdirector de Pressupostos i Control de la Despesa del Servei de Salut va emetre informe favorable.

Així queda autoritzada aquesta donació de 3.100 €.

[Font: BOIB. Núm. 155. 11/12/2018]

[Foto: Infosalut]