Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries La Conselleria de Salut assumeix la representació de les comunitats autònomes en el Consell Europeu d’Ocupació

La Conselleria de Salut assumeix la representació de les comunitats autònomes en el Consell Europeu d’Ocupació

Les Illes Balears representaran totes les comunitats autònomes espanyoles en el Consell Europeu d’Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors (EPSCO). Així ho va anunciar la consellera de Salut, Patricia Gómez, una vegada ha estat ratificat el nomenament en el Ple del Consell Interterritorial celebrat al Ministeri de Sanitat i Consum.

La Conselleria de Salut de les Illes Balears ha estat designada representant de les comunitats autònomes espanyoles en aquest Consell de rang europeu durant tot el primer semestre de l’any 2019.

El Consell EPSCO reuneix els ministres responsables d’ocupació, afers socials, sanitat i protecció del consumidor de tots els estats membres de la Unió Europea. Els seus objectius principals són augmentar els nivells d’ocupació, millorar les condicions de vida de les persones i garantir un alt grau de protecció de la salut i dels consumidors.

Més concretament, aquest òrgan adopta legislació relativa als drets dels pacients en l’atenció sanitària transfronterera, en la qualitat i seguretat dels medicaments i productes sanitaris, i en la seguretat de la donació d’òrgans i sang en els estats membres.

En aquest àmbit, s’han fixat com a assumptes prioritaris per a enguany els relacionats amb la resistència als agents antimicrobians, amb els avanços en salut electrònica e-health, així com amb les estratègies de vacunació en l’àmbit europeu, entre altres qüestions.

En matèria d’ocupació i política social, el Consell és responsable d’elaborar les directrius anuals d’ocupació que els estats membre hauran de tenir en compte en les seves polítiques nacionals. Així mateix, juntament amb el Parlament Europeu, adopta legislació destinada a millorar les condicions de treball, la inclusió social i la igualtat de gènere.

En matèria de protecció de consumidors, l’EPSCO adopta normes a escala europea per a la protecció dels consumidors i dels seus interessos econòmics.

Com a comunitat que assumeix la representació en l’EPSCO, les Illes Balears posaran a disposició de la resta de comunitats autònomes la documentació completa dels temes tractats en aquest Consell i s’encarregaran de fixar estratègies comunes i consensuades amb la resta de comunitats autònomes.

[Font: Conselleria de Salut. 04/05/2019]

[Foto: Conselleria de Salut]