16
Dic, Oct
15 Noves Notícies
Categoria: Institucions sanitàries

S'actualitzen les classificacions de pròtesis diferents a les pròtesis de membres, pròtesis auditives i altres recanvis

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 138, de dia 10 de juny de 2019, s’ha publicat la Resolució de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitzen les classificacions de pròtesis diferents a les pròtesis de membres, pròtesis auditives i altres recanvis de components externs d'implants quirúrgics per al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut.

 

 

En l'annex I es recull la classificació actualitzada del grup «06 30 Pròtesis diferents a les pròtesis de membres» i del grup «22 06 Pròtesis auditives» (abans «21 45 Ajudes per a l'audició»), i s'afegeix la del grup «89 99 Altres recanvis de components externs d'implants quirúrgics» a utilitzar per les empreses per a comunicar la informació dels seus productes al Sistema informatitzat per a la recepció de comunicacions de productes ortoprotètics al Sistema Nacional de Salut (SIRPO).

Per a aquests productes, en el camp d'Observacions l'empresa indicarà la manera d'elaboració de cada producte:

- ADAP1: Adaptació individualitzada a l'usuari de complexitat baixa.

- ADAP2: Adaptació individualitzada a l'usuari de complexitat mitjana.

- ADAP3: Adaptació individualitzada a l'usuari de complexitat alta.

- BAS: Ajust bàsic a l'usuari.

- COMP0: Component constituent d'una ortopròtesis externa, accessori o recanvi de complexitat bàsica.

- COMP1: Component constituent d'una ortopròtesis externa, accessori o recanvi de complexitat baixa.

- COMP2: Component constituent d'una ortopròtesis externa, accessori o recanvi de complexitat mitjana.

- COMP3: Component constituent d'una ortopròtesis externa, accessori o recanvi de complexitat alta.

- EMP0: Components externs d'implants quirúrgics dispensats per l'empresa que els comercialitza, als quals no s'apliquen els coeficients de correcció, per la qual cosa el preu d'empresa serà el preu d'Oferta.

[Font: BOIB Núm. 105. 01/08/2019]

[Foto: Marines / pròtesis, material ortopèdic / CC BY-NC-SA 4.0]