Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries

Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut felicita el Ministeri de Sanitat sobre el nou marc estratègic per potenciar l’atenció primària

La consellera de Salut, Patricia Gómez, felicita el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per impulsar l’elaboració d’un nou marc estratègic per a l’atenció primària per tal de donar resposta a les necessitats actuals i als reptes de futur, i per fer-ho mitjançant un procediment participatiu que ha donat veu a les comunitats autònomes, les societats científiques, les associacions de professionals, els sindicats i els ciutadans, amb l’objectiu d’arribar a un consens ampli.

La consellera va recordar que el model d’atenció primària és antic, ja que es va configurar el 1985, i que el nou marc permetrà reorientar-la i avançar per fer-la més forta i amb més capacitat de lideratge. “Necessitam una atenció primària accessible, equitativa, polivalent, eficient, resolutiva, que mantengui nivells de qualitat i seguretat del pacient adequats. Per a això, a les Illes Balears hem invertit en professionals, en infraestructures, en formació, en suport tècnic i tecnològic, sense perdre de vista que l’objectiu és sempre respondre a les necessitats de la població, cada vegada més relacionades amb malalties cròniques”, va dir.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut es reuneix amb la Fundació Teràpies Naturals

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Juli Fuster, es va reunir —per delegació de la consellera de Salut, Patricia Gómez— amb la Fundació Terapies Naturals, representada per Rafi Tur i Àlex Badrena.

Els representants d’aquesta fundació van trasladar al director del Servei de Salut la necessitat d’establir criteris de formació adequats sobre les teràpies naturals i l’estimació de crear un registre de professionals que ajudi a definir aquest sector i garantir la seguretat dels professionals.

Els criteris de formació adient permetran assegurar que totes les persones es puguin formar amb garanties i el registre de professionals permetrà garantir que tots els que treballen amb teràpies naturals han rebut la formació adient. Ambdues coses son garantia de seguretat pels usuaris d’aquestes teràpies.

Llegeix més...

Conveni entre l’IB-Salut i la Fundació Projecte Home d’atenció sanitària a la comunitat “Casa Oberta”

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) va subscriure un conveni amb la Fundació Projecte Home per oferir atenció sanitària integrada a la comunitat terapèutica “Casa Oberta”. Es tracta de 17 places per a desintoxicació i deshabituació de substàncies addictives que la Fundació posa a disposició del Servei de Salut. El conveni, signat pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el president executiu de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, té una vigència d’un any i un pressupost de 472.200 €.

Les comunitats terapèutiques són espais residencials on es treballa la deshabituació del consum tòxic i la integració social durant un període aproximat d’onze mesos. Aquestes comunitats permeten treballar amb els pacients des dels punts de vista mèdic i social i allunyar-los de l’entorn habitual amb l’objectiu d’aconseguir el control i l’erradicació de les conductes addictives.

Llegeix més...

L’IB-Salut amplia el conveni singular amb l'Hospital de Creu Roja per a la prestació d'assistència sanitària

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha ampliat el conveni singular amb l’Hospital de Creu Roja—integrat en la Xarxa Hospitalària Pública— per a la prestació d’assistència sanitària en intervencions quirúrgiques (de cirurgia major i menor ambulatòria), consultes externes, proves diagnòstiques i estades hospitalàries. Aquest conveni es va signar el dia 4 d’abril pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el president del Comitè Autonòmic de Creu Roja Espanyola, Antonio Barceló, l’ampliació té una vigència de deu anys —prorrogables fins a vint— i un pressupost de 89 milions d’euros.

Creu Roja és un hospital sense ànim de lucre que forma part de la Xarxa Hospitalària Pública des de l’any 2013. El Servei de Salut considera aquesta col·laboració cabdal per a la prestació de l’activitat assistencial, amb l’objectiu de reduir els temps d’espera tant per a consultes com per a intervencions dels usuaris del sistema públic de salut de les Illes. 

Llegeix més...

Els consellers de Salut de Balears i Canàries debaten sobre la insularitat en la gestió sanitària

La consellera de Salut, Patricia Gómez, es va reunir amb el conseller de Sanitat del Govern de Canàries, José Manuel Baltar, per tractar diverses qüestions relatives a la insularitat en la gestió sanitària durant els mesos de temporada alta en ambdues comunitats autònomes.

Gómez i Baltar van parlar sobre com s’afronta l’atenció sanitària els mesos de major afluència turística i com s’assumeixen els reforços de personal durant la temporada per garantir l’assistència a residents i visitants.

Respecte de la gestió dels recursos humans, Patricia Gómez va explicar les mesures de fidelització dels professionals que s’han posat en marxa els darrers anys a les Illes Balears, com ara el complement d’insularitat, el pagament de les hores de guàrdia, la mobilitat entre illes o la carrera professional.

Llegeix més...