Qualitat

L'Hospital General de Palma disposa d'una consulta dental específica per a persones amb necessitats especials

L'Hospital General de Palma disposa d'una consulta dental específica que atén específicament infants i adults amb necessitats especials, derivats de centres de salut on no ha estat possible fer-los el tractament dental.

Nacho García-Moris és el responsable del gabinet dental de l’Hospital General de Palma des de fa cinc anys.

“Atenem pacients amb diferents patologies com puguin ser l’autisme, la paràlisi cerebral, la síndrome de Down, pacients amb algun tipus de deficiència i pacients no col·laboradors del Programa d’Atenció Dental Infantil (PADI)”, explica García-Moris. Els pacients no col·laboradors, afegeix, són aquells que “no poden o no volen obrir la boca; l’exploració és molt complicada i poden tenir alguns problemes si, per exemple, treballes amb aigua, perquè no tenen el reflex d’empassar”.

La majoria dels pacients són atesos a la consulta, si bé un o dos cops a l’any García Moris es desplaça a les residències per a persones amb discapacitat intel·lectual de Son Tugores i Son Llebre per fer una revisió dental als usuaris.

La consulta de l’Hospital General dona servei a les Illes Balears. En el cas de Menorca, la majoria de pacients poden ser atesos a la mateixa illa, però en el cas de les Pitiüses s’han de desplaçar a Mallorca. Actualment, es treballa en la instal·lació d’una consulta específica a Eivissa.

Llegeix més...

Pla Estratègic de Son Espases: anàlisi de la situació i definició dels eixos estratègics

Continuen les reunions de feina per elaborar el Pla Estratègic de l'Hospital Universitari Son Espases. Els membres del Grup Impulsor i altres professionals de l’Hospital s’han reunit per definir els eixos estratègics del Pla a partir de l’anàlisi de situació.

En una jornada molt participativa, s’ha treballat sobre quina hauria de ser la visió de l’Hospital i sobre com es vol que sigui Son Espases d’aquí a deu anys: un hospital accessible, amb vocació de servei, adaptat a les noves necessitats de la població, que estigui centrat en el pacient i que el pacient se senti implicat. Tot seguit, s’ha revisat el DAFO, que s’ha fet a partir del centenar d’entrevistes efectuades a treballadors, a usuaris i a professionals de l’àmbit de la salut.

A partir d’aquesta anàlisi, s’han definit 6 eixos estratègics: Gestió Clínica, Eficiència i Sostenibilitat, Aliances i relacions amb l’exterior, Relacions amb l’usuari, Professionals i Innovació. Per a cada eix, es constituirà un grup de feina que serà l’encarregat de desenvolupar les línies i les accions que constituiran el Pla Estratègic.

Llegeix més...

L'Hospital de Manacor i Son Espases recullen l'opinió dels professionals a través d'un qüestionari de cultura de seguretat del pacient

Des de l'Hospital de Manacor i la Unitat de Qualitat de l'Hospital Universitari Son Espases s'ha posat en marxa un qüestionari per recollir l'opinió dels professionals sobre la cultura de seguretat dels pacients a l'Hospital.

El tipus de qüestions que es plantegen estan relacionades amb la seguretat del pacient i possibles incidents.

Un incident és qualsevol tipus d’error, equivocació, accident o desviació de les normes/procediments que produeixi o no dany en el pacient.

La seguretat del pacient són les activitats adreçades a prevenir les possibles lesions o els efectes adversos relacionats amb l’atenció sanitària.

Llegeix més...

Nova consulta a l'Hospital de Manacor per als pacients portadors de microorganismes multiresistents

El grup de control d'infecció de l'Hospital de Manacor posa en marxa una nova consulta per al seguiment dels pacients portadors de microorganismes multiresistents.

Les infeccions produïdes per aquests microorganismes suposen una amenaça d’àmbit mundial per la manca d'antibiòtics disponibles per al seu tractament. Per lluitar contra la seva disseminació, els pacients que estan infectats o són portadors de microorganismes multiresistents (multiR) ingressen a l'hospital amb mesures d'aïllament de contacte i a una habitació individual. A aquests pacients ingressats se’ls realitza un frotis de colonització per saber si continuen colonitzats o no.

Els criteris per considerar un pacient descolonitzat varien segons el microorganisme implicat, però la tendència és d'individualitzar cada cas, valorar la situació clínica del pacient i els frotis de colonització.

Llegeix més...

Ampliació i adaptació del Servei d'Urgències de l'Hospital d'Inca

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat, durant la visita que ha realitzat a l’Hospital Comarcal d’Inca, que es farà una inversió de 2,6 milions d’euros per renovar l’espai que ocupa el Servei d’Urgències d’aquest Hospital. L’objectiu d’aquestes obres és ampliar i adaptar la infraestructura hospitalària per oferir una atenció més confortable i de qualitat a la població que atén.

Han acompanyat la presidenta la consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i l’equip directiu del centre encapçalat per la gerent, Soledad Gallardo, entre d’altres.

Aquestes obres formen part del Pla d’Infraestructures de la Conselleria de Salut i permetran adaptar el centre a les noves necessitats derivades de l’increment de població.

Llegeix més...