Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Aprovació de la Llei d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears

Aprovació de la Llei d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears

El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei d'Accessibilitat Universal de les Illes Balears (Llei 8/2017, de 3 d'agost). El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha defensat que aquesta norma, a més d'eliminar barreres arquitectòniques, regula l'accessibilitat a altres àmbits, com ara serveis públics i privats, normativitza productes, informació i comunicacions per a les persones discapacitades.

Entre d'altres aspectes, aquesta Llei contempla:

- Garanties d'accesibilitat en els espais públics nous.
- Garanties d'accesibilitat en els edificis nous i mitjans de transport.
- Etiquetatge comprensible i accessible en els productes per a persones cegues o amb discapacitat cognitiva.
- Garanties d'accés en els serveis i atenció i informació al públic.

Quant a les actuacions proposades en l'àmbit de la gestió pública, cal destacar:

- L'elaboració dels diferents Plans d'Accessibilitat i la seva revisió periòdica.
- El manteniment adequat dels elements d'accessibilitat als edificis i espais públics, també s'inclouen els espais naturals.

Aixi mateix, s'inclou la figura assessora del Consell per a l'Accessibilitat (actualment, Consell Assessor per a la Millora de l'Accessibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques).

Tot i que es planteja un abast molt ampli, moltes de les mesures proposades queden condicionades a un posterior desenvolupament reglamentari via Decret.

[Fonts: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat. 24/07/2017 - BOIB. Núm. 96. 05/08/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*10/03/2017 - S'ha aprovat el projecte de Llei d'accessibilitat universal.