Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Publicació de la carta de serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública

Publicació de la carta de serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública

En el BOIB núm 64, de dia 11 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual aprova la Carta de Serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).

L’EBAP ha finalitzat la re elaboració del contingut de la carta de serveis corresponent als serveis oferts per aquesta Escola, mitjançant l’aprovació interna del seu contingut pel director gerent.

La directora general competent en matèria de qualitat (ara de Transparència i Bon Govern) va emetre l’informe favorable sobre la validació i l’aprovació de la Carta de Serveis de l’EBAP, sobre cartes ciutadanes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El contingut de les cartes ciutadanes l’EBAP, s’ha de publicar a la pàgina web de la direcció general competent en matèria de qualitat de la Conselleria de Presidència; a la pàgina corresponent a les cartes ciutadanes (<http://cartesciutadanes.caib.es>), així com a la pàgina web institucional de l’EBAP.

 

 

[Font: BOIB. Núm 64. 11/05/2019]

[Foto: Conselleria de Presidència]