Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Es posa en marxa la Unitat d’Hospitalització a Domicili de Manacor

Es posa en marxa la Unitat d’Hospitalització a Domicili de Manacor

La Unitat d’Hospitalització a Domicili de Manacor ha començat a realitzar les visites als pacients. Aquesta unitat és un Servei d'Assistència amb les mateixes característiques que l'hospitalització ordinària però que es realitza al domicili del pacient i que depèn del Servei d'Urgències de l'Hospital de Manacor.

Metges especialistes i personal d’infermeria de la Unitat visitaran el pacient a casa, periòdicament en horari de matí (entre les 9:30 i les 14:30 hores) o de tarda (entre les 15:30 i les 19:30 hores) fins a ser donat d'alta. Posteriorment es realitzarà el seguiment pel metge d'atenció primària o el metge especialista en les consultes de l'ambulatori o de l'hospital. A més, es faran trucades telefòniques diàries prèvies a la visita.

Durant el temps que romangui ingressat en la Unidad es donarà al pacient el tractament complet: medicaments i cures. Li facilitaran instruccions sobre els medicaments y la realització de cures.

Durante el tiempo que permanezca ingresado en la Unidad, se al paciente el tratamiento completo. Le facilitarán instrucciones sobre las tomas y sobre la realización de cuidados y también le darán el material para los cuidados, si lo necesita.

Respecte a les proves complementaràries, els responsables de la Unitat expliquen que algunes proves com analítiques, electrocardiogrames, cultius, etc., es realitzaran al domicili. Altres com radiografies, ecografies, etc., es realitzaran a l'hospital. En aquest cas i si és necessari, es proporcionarà al pacient el mitjà de transport per al seu trasllat a l'hospital.

En ocasions és necessària la col·laboració d'un familiar i cuidador per realitzar determinades actuacions o procediments. Per aquest motiu serà instruït per l'equip d'hospitalització a domicili. El cuidador haurà de complir les indicacions que l'equip sanitari li vagi donant referent a la medicació que ha de prendre el pacient i el règim de vida que ha de seguir, col·laborant així amb la millora del seu estat de salut.

En tractar-se d'una assistència de rang hospitalari i el més habitual és que el pacient no surti del domicili. Si el seu estat li permet i amb el coneixement de l'equip sanitari, podrà sortir de casa un temps limitat. Sempre que surti de casa ha d'avisar a l'Equip d'Hospitalització a Domicili.

Per altra banda també cal destacar que si en un moment donat, el metge ho considera necessari, el pacient podrà ser de nou ingressat a l'hospital. Així mateix, també es contempla la possibilitat de reingrés hospitalari a petició del pacient i / o familiar, sempre que aquest ingrés sigui necessari a criteri del metge.

[Font: Hospital de Manacor. 01/07/2019]

[Foto: Hospital de Manacor]