Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat L’IB-Salut adquiereix matalassos especials per a pacients amb úlceres per pressió

L’IB-Salut adquiereix matalassos especials per a pacients amb úlceres per pressió

El Servicio de Salut de las Illes Balears (IB-Salut) adquireix matalassos especials per a pacients amb úlceres per pressió per a l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital General i Verge de la Salut, una vegada autoritzat el subministrament per el Consell de Govern.

Aquest subministrament es realitza per mitjà d’arrendament sense opció de compra de superfícies de descans per a pacients amb úlceres per pressió per a l’Hospital Universitari Son Espases, l’Hospital General i l’Hospital Verge de la Salut, per un valor de 526.283 €. La durada del contracte és de 24 mesos, prorrogable per un període addicional de 12 mesos.

Aquestes superfícies de descans són especials per manejar la pressió (SEMP) i estan dissenyades específicament per a pacients que presenten úlceres per pressió o riscs de patir-ne. L’ús d’aquests matalassos pretén prevenir-les, reduir-les o alleugerir-les i resulta fonamental per garantir la qualitat i l’eficiència de les cures d’aquestes ferides.

Les úlceres per pressió són lesions d’origen isquèmic localitzades a la pell i als teixits subjacents i produïdes per una pressió prolongada o una fricció entre una superfície externa i un pla ossi o cartilaginós.

La població més tendent a patir-ne són les persones grans amb malalties cròniques, els pacients enllitats o immobilitzats en cadires, els pacients amb alteracions de la sensibilitat i els que no perceben el dolor isquèmic, els pacients que no són capaços de mantenir una posició adequada i els pacients que ja pateixen alguna úlcera per pressió. Els factors de risc principals són la pressió, la fricció i el cisallament. Altres factors importants són la immobilitat, la incontinència, el dèficit nutricional i el deteriorament cognitiu.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 12/07/2019]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera domiciliària cura una nafra / CC BY-NC-SA 4.0]