Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Es contracte el servei de manteniment de les instal·lacions de l’Hospital de Manacor

Es contracte el servei de manteniment de les instal·lacions de l’Hospital de Manacor

El Consell de Govern ha autoritzat el contracte del Servei de Salut de manteniment preventiu, correctiu, modificatiu i tecnicolegal de la planta d’instal·lacions i edificis adscrits a l’Hospital de Manacor, a fi de garantir la prestació correcta de l’atenció sanitària als pacients, la conservació i la preservació d’un entorn de feina adequat al personal adscrit perquè pugui desenvolupar òptimament les seves tasques assistencials i administratives, i l’agilitat necessària per executar les intervencions i les reparacions oportunes per a cada tipus d’incidència.

El Servei de Salut contractarà aquest servei per un valor estimat de 4.142.196,62 € per als propers quatre anys (2020-2023).

Cal recordar que, d’acord amb el Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears, les gerències territorials assumeixen la direcció i la gestió dels serveis i de les activitats en els seus àmbits territorials.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 30/08/2019]

[Foto: Infosalut / Hospital de Manacor / CC BY-NC-SA 4.0]