Qualitat

S’ha inaugurat el nou aparcament de l’Hospital Comarcal d’Inca

S’ha inaugurat el nou aparcament de l’Hospital Comarcal d’Inca, que ha duplicat en 330 el nombre de places per a cotxos, arribant a les 654 places. L’objectiu de l’ampliació, és donar resposta a les necessitats generades per l’increment de la població atesa, l’augment de la plantilla i el creixement de l’activitat assistencial. 

Llegeix més...

Races x life: l'automobilisme més solidari dirigit als nens ingressats

7998 2L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha presentat amb la Federació Balear d'Automobilisme (FAIB), l'esdeveniment Races x Life, que se celebrarà demà dissabte, 8 de juny, a la plaça d'entrada de l'Hospital Can Misses i que va dirigit especialment als nens i adults ingressats a l'Hospital.

Llegeix més...

Modificació de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut

En el BOE núm. 101, de dia 27 d’abril de 2019, s’ha publicat l’Ordre SCB/480/2019, de 26 d’abril, per la que es modifiquen els anexes I, III y VI del Real Decret 1030/2006, de 15 de setembre,  i en el qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, al mateix temps que regula en els seus annexos el contingut de cadascuna de les carteres de serveis de salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció d'urgència, prestació farmacèutica, prestació ortoprotètica, prestació amb productes dietètics i transport sanitari.

Diferents articles del citat reial decret estableixen entre altres coses que es podran actualitzar i detallar el contingut dels diferents apartats de la cartera de serveis comuns recollits en els seus annexos.

Ara es modifica el citat Reial decret. Podeu consultar algunes de les modificacions en aquest enllaç

Així mateix es determinen els següents aspectes:

Llegeix més...

El Servei de Salut disposarà de cinquanta infermeres gestores de casos a final d'any

El Servei de Salut disposarà a final de 2019 de cinquanta infermeres gestores de casos incorporades als centres de salut i als hospitals de les Illes Balears, cinc de les quals s’hi incorporaran en els mesos vinents: una a l’Àrea de Salut Mental, dues a l’atenció primària (una a Mallorca i una a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera), una a l’Hospital Universitari Son Espases i una a l’Hospital Universitari Son Llàtzer. El passat dia 4 de juny va tenir lloc una jornada de feina de gestores de casos a Son Espases per fer balanç sobre la implementació del projecte i prioritzar els nous impulsos i accions dels anys vinents.

La contractació de les infermeres gestores de casos com a professionals de les unitats d’atenció a pacients crònics és un pas més en l’aposta per la cronicitat que ha fet el Servei de Salut per mitjà del Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques (2016-2011). El Pla ha suposat un canvi en els circuits assistencials, una inversió important en infraestructures i un increment dels recursos humans. Es tracta d’un canvi del model sanitari per millorar l’atenció que s’ofereix a les persones que pateixen malalties cròniques i a les persones cuidadores respectives.

Llegeix més...

Actualització del contingut del catàleg de productes ortoprotètics 2019

En el BOIB núm. 70, de dia 25 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, de 25 d’abril de 2019, per la qual s’actualitza el contingut del catàleg de productes ortoprotètics aprovat pel Decret 41/2009, de 26 de juny.

La prestació ortoprotètica constitueix una de les prestacions del Sistema Nacional de Salut regulada, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització. Aquesta norma estableix que els serveis de salut han de facilitar la prestació ortoprotètica o atorgar ajuts econòmics en els casos i d’acord amb el que reglamentàriament estableixin les administracions sanitàries competents. S’estableix el catàleg de material ortoprotètic extern i regula la manera en què el Servei de Salut de les Illes Balears ha de facilitar els articles que conté el catàleg als pacients inclosos en el seu àmbit de cobertura. També es planteja la necessitat de revisar i actualitzar el catàleg amb la finalitat d’aconseguir un consens, una igualtat i una equitat majors amb les altres administracions publiques.

Llegeix més...