Qualitat

La USP d’Eivissa completa la formació dels instituts d'educació secundària

La Unitat de Seguretat del Pacient (USP) ha completat la formació de tots els centres públics d’educació secundària en matèria de gestió de riscs i seguretat del pacient.

En una mica més de dos anys s’han format gairebé un miler d’alumnes en les diferents modalitats de formació de la USP i han passat pels diferents tallers alumnes de deu instituts: Sa Blanca Dona, Sant Agustí, Sa Serra, Formentera, Isidor Macabich, Algarb, Sa Colomina, Santa María i, avui, Xarc i Quartó de Portmany.

En aquesta nova edició de la “Marató de joves per la seguretat del pacient” de l’Hospital Can Misses, amb els 35 alumnes de batxillerat culmina la formació que la USP dedica als alumnes amb el doble objectiu d’acostar-los la cultura de la seguretat del pacient i crear vocacions de professions sanitàries.

Llegeix més...

Publicació de la carta de serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública

En el BOIB núm 64, de dia 11 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual aprova la Carta de Serveis de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).

L’EBAP ha finalitzat la re elaboració del contingut de la carta de serveis corresponent als serveis oferts per aquesta Escola, mitjançant l’aprovació interna del seu contingut pel director gerent.

La directora general competent en matèria de qualitat (ara de Transparència i Bon Govern) va emetre l’informe favorable sobre la validació i l’aprovació de la Carta de Serveis de l’EBAP, sobre cartes ciutadanes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El contingut de les cartes ciutadanes l’EBAP, s’ha de publicar a la pàgina web de la direcció general competent en matèria de qualitat de la Conselleria de Presidència; a la pàgina corresponent a les cartes ciutadanes (<http://cartesciutadanes.caib.es>), així com a la pàgina web institucional de l’EBAP.

 

Llegeix més...

Can Misses realitza la primera reconstrucció mamària immediata després de l'extirpació d'un tumor

L’Hospital Can Misses va realizar el passat dia 13 de maig, la primera reconstrucció immediata de mama després d’una mastectomia, en una pacient d’una quarantena d’anys. Aquesta intervenció ha estat possible després de la posada en marxa del Servei de Cirurgia Plàstica, la incorporació de la doctora Ainhoa Placer —especialista cirurgia plàstica, estètica i reparadora pel Complejo Hospitalario de Navarra— i l’excel·lent coordinació dels Serveis de Cirurgia General, Anatomia Patològica, Cirurgia Plàstica i Oncologia en el Comitè de Tumors.

La intervenció quirúrgica va consistir en una mastectomia realitzada conjuntament per la Dra. Guadalupe Moreno, cap del Servei de Cirurgia General, i la Dra. Plaer, amb biòpsia selectiva del gangli sentinella per comprovar la possible afectació dels ganglis de l’axil·la. Posteriorment, el Servei de Cirurgia Plàstica va fer una reconstrucció immediata per mitjà d’un penjall del múscul dorsal ample i un autoempelt de greix (lipofilling) obtingut de la zona donant —l’abdomen, en aquest cas—, que juntament amb el penjall ha evitat haver d’utilitzar una pròtesi per modelar la mama.

Llegeix més...

El nou web del Servei de Salut permetrà als ciutadans accedir a les llistes d'espera

El dia 16 de maig va entrar en funcionament el nou web del Servei de Salut, que permetrà demanar i anul·lar cites i accedir a la història clínica de salut i a les llistes d’espera. El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, acompanyat de la subdirectora de Tecnologia i Sistemes d’Informació, Antonia Salvà, i del gerent de la Fundació Bit, Gabriel Frontera, va presentar públicament el nou portal, que ja és accessible des de l’adreça  .<www.ibsalut.es>.

El nou web ha estat dissenyat i implementat pel Departament de tecnologies de la informació i comunicacions del Servei de Salut, en col·laboració amb la Fundació Bit, que ha creat l’aplicació mòbil de cita prèvia dins l’app de cites del Govern. Aquests serveis han treballat durant més de dos anys per crear aquest entorn web amb les màximes condicions de seguretat per als usuaris.

Llegeix més...

La propera setmana entra en funcionament el nou Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor

La propera setmana es posarà en funcionament el nou Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor, àrea en la qual s’ha duit a terme l’adaptació del centre sanitari a les noves necessitats assistencials de la població i dels professionals.

L’inici de l’activitat en el nou edifici es farà de manera progressiva i permetrà espais més amplis i un augment de serveis i circulacions més senzilles entre els espais per facilitar la tasca dels professionals sanitaris.

El dia 15 de maig lloc es va celebrar una reunió amb els caps de servei i supervisors d’àrea del centre per informar-los sobre el nou funcionament de les instal·lacions abans que s’iniciï l’activitat assistencial. El cap del Servei d’Urgències, Pere Serra, va explicar cada un dels diferents espais que conformen el nou edifici. A aquesta reunió també van assistir la consellera de salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i la directora gerent de l’Hospital, Catalina Vadell.

Llegeix més...