Qualitat

La nova Comissió de Salut Mental de Menorca atendrà 15 mil persones

El dia 11 d’abril es va constituïr la Comissió Tècnica de Salut Mental de Menorca, òrgan des del qual es farà feina per dur a terme els objectius, les accions i els programes que preveu el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears (PESMIB 2016-2022).

Després de la constitució, es va fer una reunió amb les associacions de pacients de salut mental de l’illa de Menorca per presentar aquesta nova Comissió des de la qual es farà feina per millorar l’atenció als usuaris de la salut mental i als seus familiars.

“Aquesta Comissió s’encarregarà de detectar les necessitats concretes dels pacients de salut mental de Menorca per respondre, de manera integral i amb unificació de criteris, amb els serveis i protocols més adequats a cada cas”, va explicar la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la presentació d’aquesta Comissió a les associacions de pacients.

Actualment, hi ha 15.000 persones diagnosticades amb un trastorn de salut mental a Menorca, 400 de les quals amb un trastorn mental greu. D’aquesta xifra global, hi ha 3.200 nins i adolescents diagnosticats, 200 amb un trastorn mental greu.

Llegeix més...

Contracte de subministrament de sutures mecàniques per als centres sanitaris dependents de l’IB-Salut

El Consell de Govern ha autoritzat el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) per contractar el subministrament de sutures mecàniques (endograpadores, grapadores quirúrgiques, trocars de laparoscòpia, aplicadors de clips vasculars i altres fungibles) per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut, per valor de 23,3 milions d’euros. Amb aquest contracte, gestionat mitjançant la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut, es preveu un estalvi de 420.000 € en dos anys. A més, s’hi han inclòs articles que suposen una millora en l’assistència tenint en compte les necessitats de cada un dels centres hospitalaris.

La Central Corporativa de Compres i Logística es va crear amb l’objectiu de reduir el preu de compra gràcies al volum més gran i al tractament homogeni dels materials. El sistema de compra que s’aplica actualment mitjançant la Central permet seleccionar proveïdors per mitjà d’un acord marc que especifiqui totes les característiques dels productes. Això suposa un pas més per posar al dia els pagaments als proveïdors, en el procés de canvi del model de gestió, i també un estalvi en temps i costs, ja que evita el procediment de reconeixement de deute. Amb la introducció d’aquest nou model, el Servei de Salut ha estalviat 12 milions d’euros en les compres centralitzades als hospitals.

Llegeix més...

17 nous gestors telefònics d’emergències s’incorporen al 112 Illes Balears

Un total de 17 gestors telefònics d’emergències s’han incorporat al SEIB 112 Illes Balears, amb l’objectiu de cobrir les vacants de plantilla de l’empresa i permetre la prestació del servei amb les majors garanties d’eficàcia i servei públic.

El procediment de selecció va introduïr, entre d’altres novetats, escurçar els terminis generals de la convocatòria i incloure part del període formatiu dins de la jornada laboral dels aspirants.

Aquest període de formació tendrà una durada de dos mesos i preveu formació en comunicació interpersonal i atenció de telefonades, legislació, competències i procediments d’emergències, comandament i gestió de recursos, primers auxilis, formació psicològica en la gestió de la telefonada d’emergències i pràctiques simulades. 

Llegeix més...

Son Espases publica un protocol de Rehabilitació per a la tenopatia aquil·liana no insercional

7758L'Hospital Universitari Son Espases ha publicat el Protocol de Rehabilitació per a la tenopatia aquil·liana no insercional .

Els autors del Protocol són Carlos J. Ripoll Carmona, Ignasi Roca Bauzá, José M. Sebastián Rausell; i els revisors/es han estat M. Susana Flores Sánchez, M. José Cano Aranda, Margarita Company Bauzá, fisioterapeutes de l'Hospital Universitari Son Espases i Luis Elías Gavilanes i Naimah Koulaimah Gabriel, metges rehabilitadors de l'Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

L’Hospital Can Misses ja disposa d’una neuropediatra

L’Hospital Can Misses ha incorporat al Servei de Pediatria una neuropediatra, la Dra Nadia Irazábal, subespecialitzada en aquesta disciplina per la Clínica Universitat de Navarra, d’on procedeix. Així doncs, s’afegeix a l’equip de pediatres dirigits per el Dr Bartolomé Bonet.

Des de la marxa del neuropediatre Juan Lastra a l’Hospital Universitari Son Espases, en els darrers mesos l’atenció de la consulta de neuropediatria l’ha assumida l’equip del Servei de Pediatria.

Sis subespecialitats de pediatria

El Servei de Pediatria ha anat ampliant progressivament en els darrers anys la seva cartera de serveis fent-se càrrec de diferents subespecialitats d’aquesta disciplina, entre les quals endocrinologia, cardiologia, pneumologia i al·lèrgies, nefrologia, neonatologia i neuropediatria. També té capacitat resolutiva per atendre els casos d’infants amb malalties metabòliques i els d’infants crítics, a més de sedació i analgèsia.

Llegeix més...