Recursos Humans

Bases generals per cobrir vacants de personal funcionari dels serveis generals de la CAIB

En el BOIB núm. 33, de dia 12 de març de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l’oferta d’ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018.

Llegeix més...

Adjudicacions de diverses places de cap de servei de l’Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 31 de dia 9 de març de 2019, s’han publicat les resolucions del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, per les quals s'adjudiquen pel procediment de lliure designació, els següents llocs de treball: 

-La plaça de cap del Servei de Microbiologia i Parasitologia s'ha adjudicat a Carmen Gallegos Álvarez

-La plaça de cap del Servei d’Anàlisis Clínics s'ha adjudicat a Jose Luis Ribes Vallés

-La plaça de cap del Servei de Reumatologia s'ha adjudicat a Antonio Juan Mas

Llegeix més...

Convocatòria d’una plaça de cap de servei de Gestió Econòmica de la GAP Mallorca

En el BOIB núm. 32, de dia 11 de març de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca (GAP) de 4 de març de 2019 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de cap de servei de Gestió Econòmica de la GAP.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

Llistes definitives de l'oposició d'auxiliar administratiu i d'administratiu a l'IB-Salut

En el BOIB núm. 26, de dia 28 de febrer de 2019, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) del dia 21 de febrer de 2019, per les quals s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en els concursos oposició per cobrir places vacants de les categories d'auxiliar administratiu i administratiu de la funció administrativa del Servei de Salut, convocats l'abril de 2018.

- Categoria d'auxiliar administratiu

L'exercici de la fase d'oposició d'auxiliar administratiu es durà a terme el dia 7 d'abril de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7,5. Palma.
  • Menorca: IES Cap de Llevant, carrer Frances F. Andreu núm. 2, 07702 Maó.
  • Eivissa: IES Santa Maria d'Eivissa, carrer Ignasi Wallis núm. 33, 07800 Eivissa.

- Categoria d'administratiu 

 

Llegeix més...

L’IdISBa convoca 20 places per a la nova convocatòria de Joves Qualificats

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) han obert la convocatòria per a la contractació de 20 Joves Qualificats per un període de 15 mesos i en contracte de pràctiques.

L’objectiu del projecte JoTReSdOS és proporcionar experiència laboral als joves i alhora impulsar el procés d’internacionalització de la recerca en el si de l’IdISBa

Requisits dels aspirants

 

Llegeix més...