Recursos Humans

Adjudicat el lloc de feina de directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

ins epr507En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 3 de setembre de 2019, per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

Adjudicat el càrrec de Cap d’Unitat d’Admissió de l’Hospital Mateu Orfila

epr675En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del càrrec de Cap d’Unitat d’Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

L’IdISBa convoca la contractació d’un tècnic de reserca de Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes

cc epr535En el BOIB núm. 126, de dia 14 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBA), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal d’un tècnic de suport a la investigació en salut per al grup de recerca de Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes.

Llegeix més...

Convocats els llocs de feina de subdirectors del Sector Sanitari de Migjorn de l’IB-Salut

ins epr753En el BOIB núm. 127, de dia 17 de setembre de 2019, s’han publicat les resolucions de la consellera de Salut i Consum, de 12 de setembre de 2019, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina del Sector Sanitari de Migjorns del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

Publicades les llistes provisionals del concurs de trasllats d’infermeria obstetrícia-ginecologia

ins jtgm61En el BOIB núm. 123, de dia 7 de setembre de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 3 de setembre de 2019, per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants d’admesos i exclosos en el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria infermeria obstetrícia-ginecologia dependents de l’IB-Salut, convocat mitjançant Resolució d’1 d’agost de 2018 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

Llegeix més...