Recursos Humans

Adjudicació de diverses places a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 147, de 2 de desembre de 2017, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per les quals s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de treball següents a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera:

- Supervisora d’Unitat del Servei de Consultes Externes de l’Hospital Can Misses: Carolina Giménez Niclos.

- Responsable d’infermeria de l’EAP Vila: M. Amparo Pérez Noguerón.

- Supervisor d’Unitat del Servei de Quiròfan de l’Hospital Can Misses: Jesús Rueda García.

Llegeix més...

Constitució de borses generals de tècnic especialista en radiodiagnòstic, anatomia patològica, laboratori, radioteràpia

En el BOIB núm. 148, de 5 de desembre de 2017, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen diversos concursos de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories següents:

- Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica.
- Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic.
- Tècnic/tècnica especialista en laboratori.
- Tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

La borsa de treball de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà permanentment oberta per a les categories convocades. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s’estableix un termini de 15 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes convocatòries, perquè s’hi inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits hi afegeixin més mèrits o hi facin les modificacions pertinents.

Llegeix més...

Declarada deserta la plaça de supervisor d’infermeria de la Unitat de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 147, de 2 de desembre de 2017, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Supervisor/Supervisora d’Infermeria de la Unitat de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila.

La convocatòria d'aquesta plaça es va publicar en el BOIB núm. 134, de 2 de novembre de 2017.

Així doncs, es declara deserta l'adjudicació d'aquest lloc de treball.

Llegeix més...

Adjudicació del lloc de treball de cap de grup de Relacions Laborals d’Atenció Primària de Mallorca

En el BOIB núm. 146, de 30 de novembre de 2017, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup de Relacions Laborals de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

La convocatòria d'aquest lloc de treball es va publicar en el BOIB núm. 59, de 16 de maig de 2017.

Aquesta plaça s'ha adjudicat a Caterina Irene Gual Catany.

Llegeix més...

El Govern completa la devolució de la paga extraordinària de 2012 a tot el personal públic de la Comunitat Autònoma

El Consell de Govern, de dia 1 de desembre, ha aprovat l’abonament del 24,59 % de la paga extraordinària de Nadal de 2012 al personal del Servei de Salut en la nòmina del mes de desembre. Una vegada que es faci efectiu aquest pagament, tots els treballadors públics al servei de la Comunitat Autònoma hauran recuperat la totalitat d’aquesta paga extraordinària.

El procés de devolució va ser acordat a l’inici de la legislatura en les distintes meses sectorials del personal públic: de Serveis Generals, del Sector Públic Instrumental, d’Educació i de Sanitat. El Govern ha complit tots els acords assolits en aquestes mesos i ha pogut avançar els terminis prevists inicialment en els distints calendaris d’abonament, atès que la situació financera, econòmica i pressupostària actual ho ha permès.

Llegeix més...