Recursos Humans

Nomenament del personal que ha superat el concurs oposició de conductor de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de conductor/conductora del Servei de Salut, convocat per mitjà de la Resolució de 8 de setembre de 2015 (BOIB núm. 135, de 12 de setembre de 2015).

Vegeu les places adjudicades en aquest enllaç

Llegeix més...

Publicació de la llista definitiva de la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits d'Infermeria de l'IB-Salut

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears informa que s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s'aprova la llista definitiva amb les puntuacions finals dels aspirants obtingudes en el concurs de mèrits per constituir les borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer/infermera.

A continuació, podeu consultar la llista d'admesos per ordre alfabètic i per ordre de puntuació.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l'IB-Salut.

Llegeix més...

Convocatòria de dues places per a la contractació d'investigadors a l'IdISBa

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'han publicat les resolucions del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), per les quals es convoca la contractació d'investigadors/investigadores en ciències de la salut en els camps següents:

- Bases moleculars de patologies neurològiques.

- Epidemiologia nutricional.

El termini per a la recepció de sol·licituds és de 10 dies naturals, comptadors des del dia següent de la data de publicació de la convocatòria.

Llegeix més...

Adjudicació de la plaça de cap de servei de la Unitat de Control de la Concessionària de Can Misses

En el BOIB núm. 68, de 3 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de cap de servei de la Unitat de Control i Supervisió de la Concessionària de l'Hospital Can Misses (Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera).

La convocatòria d'aquest lloc de treball es va publicar en el BOIB núm. 50, de 27 d'abril de 2017.

La plaça s'ha adjudicat a Ignasi Casas Ollé.

Llegeix més...

Convocatòria per cobrir la substitució d'una plaça de tècnic de laboratori a l'Hospital d'Inca

En el BOIB núm. 69, de 6 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, la substitució d'una plaça de tècnic especialista en laboratori de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 20 dies naturals per presentar les sol·licituds, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

Llegeix més...