Recursos Humans

Adjudicació de dues places de supervisora d’unitat a l’Hospital Universitari Son Espases

En el BOIB núm. 98, de 10 d’agost de 2017, s’han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per les quals s’adjudiquen, pel procediment de lliure designació, els següents llocs de treball:

- Margarita Cristina Soteras Llompart, com a supervisora de la Unitat de Cardiologia Ambulatòria (Hemodinàmica, Electrofisiologia, Hospital de Dia Cardiològic, gabinets i consultes de Cardiologia).

Maria de las Mercedes Pallás Carrascosa, com a supervisora de la Unitat UH1P (Unitat d’Hospitalització de Traumatologia).

Llegeix més...

Les places de director de la ZBS de Vila i de Formentera de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera han quedat desertes

En el BOIB núm. 96, de 5 d'agost de 2017, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, per les quals es declaren desertes les convocatòries, pel procediment de lliure designació, dels següents llocs de treball de la plantilla orgànica d’atenció primària autoritzada de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

- Director/directora de la Zona Bàsica de Salut de Vila.

- Director/directora de la Zona Bàsica de Salut de Formentera.

Llegeix més...

Modificada la relació de llocs de treball del personal funcionari de la CAIB

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball (RLT) corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), que afecta al Servei de Salut de les Illes Balers (IB-Salut) i a la Conselleria de Salut, entre d'altres. Podeu consultar-la en el BOIB núm. 96, de 5 d'agost de 2017.

Aquesta modificació de la RLT corresponent al personal funcionari, ha estat elaborada per les conselleries afectades, amb la coordinació de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques i amb les instruccions aprovades pel Consell de Govern. Així mateix, ha estat negociada amb les organitzacions sindicals, representades a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, en la sessió del 20 de juliol de 2017.

Llegeix més...

S'ha declarat deserta la convocatòria de cap d'equip d'Admissió de l'EAP de la ZBS de Casa del Mar

En el BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap d'equip d'Admissió de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la Zona Bàsica de Salut (ZBS) de Casa del Mar, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca.

Així doncs, es declara deserta la convocatòria per a la provisió d'aquest lloc de treball.

Llegeix més...

Adjudicació del lloc de treball de supervisora de la Unitat de Consultes de l'Hospital Comarcal d'Inca

En el BOIB núm. 94, de dia 1 d'agost de 2017, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/supervisora de la Unitat de Consultes de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Aquest lloc de treball s'ha adjudicat a Rosa Lucas Lerga.

Llegeix més...