Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria del lloc de treball de especialista en Hematologia i Hemoteràpia a la FBSTIB

Convocatòria del lloc de treball de especialista en Hematologia i Hemoteràpia a la FBSTIB

En el BOIB núm. 17, de 9 de febrer de 2017, s'han publicat les bases generals que han de regir el procés ordinari de selecció per cobrir de manera eventual o interina el lloc de treball que es generi a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB), en relació amb la categoria professional de llicenciat en Medicina especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l'illa de Mallorca.

El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia següent a la data de publicació de les bases presents en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins a 20 dies hàbils després. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

[Font: BOIB. Núm. 17. 09/02/2017]

[Foto: Banc de Sang i Teixits]