Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca el lloc de feina de subdirector d'Atenció Hospitalària de l'IB-Salut

Es convoca el lloc de feina de subdirector d'Atenció Hospitalària de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 20, de 16 de febrer de 2017, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d'Atenció Hospitalària del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d'alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 20. 16/02/2017]

[Foto: Infosalut]