Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de diverses places a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Convocatòria de diverses places a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 31, de 14 de març de 2017, s'han publicat les resolucions del director gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per les quals s'aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, les places de les categories següents:

Infermer/Infermera d'Urgències en Atenció Primària (A2) de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Supervisor/Supervisora d'Unitat del Servei de Maternitat del Hospital Can Misses d'Eivissa.

Supervisor/Supervisora d'Unitat del Servei de Especialitats Mèdiques del Hospital Can Misses d'Eivissa.

Director/Directora de la zona bàsica de salut de Vila de la plantilla orgànica d'atenció primària autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Director/Directora de la zona bàsica de salut de Formentera de la plantilla orgànica d'atenció primària autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquestes resolucions.

[Font: BOIB. Núm. 31. 14/03/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/10/2017 - Adjudicació de la plaça d’infermer d’Urgències d'Atenció Primària a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
*17/08/2017 - Les places de director de la ZBS de Vila i de Formentera de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera han quedat desertes.