Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de dues substitucions de tècnic especialista de laboratori a l'Hospital de Manacor

Convocatòria de dues substitucions de tècnic especialista de laboratori a l'Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 38, de 30 de març, s'han publicat les resolucions per les quals s'aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, les substitucions de les places següents, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor:

La substitució de la plaça de tècnica especialista de laboratori que té reservada M. Pilar Cardell Cerdà.
La substitució de la plaça de tècnica especialista de laboratori que té reservada María Contreras Alomar.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquestes resolucions en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 38. 30/03/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*16/06/2017 - Publicació de les llistes definitives de les substitucions de tècnic de laboratori de l'Hospital de Manacor.