Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Aprovació del model de crida pública sobre personal estatutari temporal de l'IB-Salut

Aprovació del model de crida pública sobre personal estatutari temporal de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 40, de 4 d'abril de 2017, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s'aprova el model per fer una crida pública com a procediment de caràcter excepcional en aplicar el punt d de la disposició transitòria segona del Text refós, que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut, per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

No obstant això, les crides públiques relatives a les categories de metge/metgessa i d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària contendran les especificitats que pertoquin amb relació a l'elecció de l'àmbit territorial de prestació de serveis i, si escau, de la superació de les proves de Megacode previstes.

S'autoritza a cada una de les gerències territorials i als Serveis Centrals a utilitzar aquest model de manera independent, segons les seves necessitats, i recordar-los que es tracta d'un procediment excepcional i que és obligatori publicar cada crida en el web del Servei de Salut.

El termini per presentar les sol·licituds és de 7 dies hàbils, des de la data de publicació de la crida en la pàgina web del Servei de Salut.

[Font: BOIB. Núm. 40. 04/04/2017]

[Foto: Infosalut]