Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria d'una borsa de psicòlegs especialistes en atenció a víctimes de maltractament infantil

Convocatòria d'una borsa de psicòlegs especialistes en atenció a víctimes de maltractament infantil

En el BOIB núm. 41, de 6 d'abril de 2017, s'ha publicat la Resolució de la gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria d'una borsa per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria de psicòleg/psicòloga especialista en atenció a víctimes de maltractament infantil.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB. Núm. 41. 06/04/2017]

[Foto: Loren Kerns / Sad / CC-by-sa-2.0]