Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Complement específic per al personal de gestió i serveis que presta serveis a Formentera

Complement específic per al personal de gestió i serveis que presta serveis a Formentera

En el BOIB núm. 42, de 8 d'abril de 2017, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 13 de gener de 2017, relatiu a l'establiment d'un complement específic per al personal de gestió i serveis que presta serveis a Formentera.

El mes de desembre de 2016 es van aprovar els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, i es regularen certs complements retributius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

Ara s'estableix el complement específic especial per serveis a Formentera, que s'ha d'abonar al personal estatutari de gestió i serveis que presti servei a centres i institucions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears ubicades en aquesta illa:

S'ha d'abonar a tot el personal estatutari de gestió i serveis que resideixi a Formentera i faci feina a centres i institucions sanitàries del Servei de Salut ubicades en aquesta illa, segons les quanties que figuren en el quadre A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cada any de servei prestat a partir de l'1 de gener de 2007 en institucions sanitàries del Servei de Salut ubicades a Formentera —cosa que s'ha d'acreditar—, el complement específic especial per serveis a Formentera s'incrementarà amb les quanties que figuren en el quadre B.

 

 

 

 

 

  

 

[Font: BOIB. Núm. 42. 08/04/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*03/01/2017 - Aprovats els pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2017.