Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de places d’especialista d’àrea de Cirurgia General i Aparell Digestiu a l’Hospital de Manacor

Convocatòria de places d’especialista d’àrea de Cirurgia General i Aparell Digestiu a l’Hospital de Manacor

En el BOIB núm. 110, de dia 7 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de setembre de 2017 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia General i Aparell Digestiu (HMAN-3/17) corresponent a la gerència de l’Hospital de Manacor (Atenció Especialitzada Sector Sanitari de Llevant/Àrea de Mallorca).

S’aprova la convocatòria de 4 places de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia General i Aparell digestiu , d’acord amb la disposició de la Mesa Sectorial de Sanitat, ratificada pel Consell de Govern, sobre regulació dels procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de Balears.

Axímateix s’aproven les bases d’aquesta convocatòria.

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 110. 07/09/2017]

[Foto: Infosalut]