Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de dues places d'especialista d'àrea d'Aparell Digestiu a l'Hospital d'Inca

Convocatòria de dues places d'especialista d'àrea d'Aparell Digestiu a l'Hospital d'Inca

En el BOIB núm. 112, de 12 de setembre de 2017, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen dos procediments especials de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut, corresponents a la gerència de Tramuntana:

- Facultatiu especialista d'àrea d'Aparell Digestiu (Exp HCIN 11/17).
- Facultatiu especialista d'àrea d'Aparell Digestiu (Exp HCIN 9/17).

S'aprova aquesta convocatòria per cobrir 2 places de personal estatutari de substitució.

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 112. 12/09/2017]

[Foto: Infosalut]