Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nomenament de places de treballador social de l'IB-Salut

Nomenament de places de treballador social de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 142, de 21 de novembre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 30, de 28 de febrer de 2015.

La presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 142. 21/11/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/10/2017 - Aspirants que han superat l'oposició de treballador social de l'IB-Salut.
*
06/03/2017 - Es convoca un concurs oposició de treballador/treballadora social.