Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria de responsables d’infermeria de diferents equips d’Atenció Primària de Mallorca

Convocatòria de responsables d’infermeria de diferents equips d’Atenció Primària de Mallorca

En el BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017, s’han publicat les resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per les quals es convoquen pel procediment de lliure designació, els següents llocs de treball:

- Responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Zona Bàsica de Salut (ZBS) de Son Ferriol.

- Responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Zona Bàsica de Salut (ZBS) de Trencadors.

- Responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Zona Bàsica de Salut (ZBS) de Coll d'en Rabassa.

Les sol·licituds per participar en aquests processos selectius s’hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquestes convocatòries en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 143. 23/11/2017]

[Foto: IB-Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/01/2018 - Adjudicació de places de responsable d’infermeria a diferents equips d’Atenció Primària de Mallorca.