Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Contractació d’un tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP

Contractació d’un tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP

En el BOIB núm. 4, de 9 de gener de 2018, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, per a la contractació d'un tècnic de suport a la investigació de la RETIC redIAPP (red de investigación en actividades preventivas y de promoción).

Podeu consultar els requisits, les característiques i els criteris de selecció d'aquest procés selectiu a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

Un dels requisitis per presentar-se en aquesta plaça de tècnic de suport és estar en possessió del títol de llicenciat/graduat en ciències, ciències de la salut, ciències socials i enginyeries.

Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 10 dies naturals, comptadors des del mateix dia de la data de publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 004. 09/01/2018]

[Foto: Infosalut]