Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans S’adjudica la plaça de director de la zona bàsica de salut de Nuredduna

S’adjudica la plaça de director de la zona bàsica de salut de Nuredduna

En el BOIB núm. 15, de dia 1 de febrer de 2018, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/directora de la zona bàsica de salut de Nuredduna de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

La convocatòria d'aquesta plaça es va publicar en el BOIB núm. 1, de 2 de gener de 2018.

La plaça s’ha adjudicat a Ángel Enrique Morado Xumet.

[Font: BOIB. Núm. 015. 01/02/2018]

[Foto: IB-Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*10/01/2018 - Convocatòria del lloc de treball de director de la zona bàsica de salut de Nuredduna.