Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives d'admesos i exclosos a les proves selectives al cos de gestió de la CAIB

Llistes definitives d'admesos i exclosos a les proves selectives al cos de gestió de la CAIB

En el BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses (Annex 1) i excloses (Annex 2), amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), amb indicació dels llocs i de la data de la realització del primer exercici.

A més, a l'Annex 3 d'aquesta Resolució, podeu consultar la data, l'hora i els llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d’accés, de les proves selectives per a l’ingrés al cos de gestió de l’Administració general de la CAIB:

- Primer exercici del cos de gestió (torn lliure i promoció interna creuada)
Data: 24 de març de 2018.
Hora: 9.00 hores.
Lloc: Campus de la UIB (Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i extensions universitàries de Menorca i d’Eivissa.

- Primer exercici del cos de gestió, torn de promoció interna vertical (inclosa la reserva per a persones amb discapacitat)
El lloc, la data i l’hora es comunicarà juntament amb el lloc, la data i l’hora de realització del segon exercici del cos de gestió, torn lliure i promoció interna creuada.

[Font: BOIB. Núm. 030. 08/03/2018]

Notícies relacionades a Infosalut
*07/03/2018 - Llistes definitives d'admesos i exclosos a les proves selectives al cos superior de la CAIB.
*
03/01/2018 - Aprovació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les oposicions de la CAIB.

*03/11/2017 - Obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a la convocatòria d'oposicions de la CAIB 2018.
*27/10/2017 - Oferta pública de 395 places de funcionari de carrera als Serveis Generals de la CAIB.