Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Ampliació del termini de la convocatòria de gestor telefònic d’emergències del SEIB 112

Ampliació del termini de la convocatòria de gestor telefònic d’emergències del SEIB 112

En el BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018, s’ha publicat l’ampliació del termini de la convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per crear una borsa de gestor telefònic d’emergències del SEIB 112 per a la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU.

En el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018, es van publicar les Bases generals de la convocatòria per a la creació d'una borsa de feina de gestor telefònic d’emergències del SEIB 112. 

Ara s’obri un nou termini de 10 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, per presentar noves sol·licituds en aquest procés selectiu.

Trobareu tota la informació del procés a la pàgina web: http://112ib.caib.es/

[Fonts: BOIB. Núm. 030. 08/03/2018 - Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. 09/03/2018 ]

[Foto: Infosalut]