Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòries de personal sanitari als hospitals Mateu Orfila i Son Llàtzer i a Atenció Primària Mallorca

Convocatòries de personal sanitari als hospitals Mateu Orfila i Son Llàtzer i a Atenció Primària Mallorca

En el BOIB núm. 56, de 5 de maig de 2018, s’han publicat les resolucions sobre diverses convocatòries de personal sanitari:

- Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital Mateu Orfila, corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (Exp. MEN-02/2018).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

- Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la que s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria d'infermer/infermera de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

- Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça temporalment desatesa de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu especialista en Pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP d'Es Pla de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 1/2018).

- Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra - La Vileta de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Les persones interessades a participar en les tres convocatòries anteriors han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquestes convocatòries.

[Font: BOIB. Núm. 056. 05/05/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*26/07/2018 - Resolució d'una plaça de facultatiu especialista en Pediatria i puericultura d'àrea i en EAP a l'EAP d'Es Pla (PIT GAP 1/2018).

*22/06/2018 - Resolució de la convocatòria de responsable d’Infermeria de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Son Serra-La Vileta.