Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Concurs oposició per cobrir 240 places de facultatiu especialista de diverses categories

Concurs oposició per cobrir 240 places de facultatiu especialista de diverses categories

En el BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir 240 places places vacants de facultatiu especialista de les categories següents: anestèsia, aparell digestiu, cardiologia, farmàcia hospitalària, ginecologia i obstetrícia, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria i urologia.

S’estableixen les bases comunes que regeixen, en règim descentralitzat per sectors sanitaris, les proves selectives per cobrir places vacants de diverses categories de personal estatutari corresponents a les ofertes d’ocupació pública per als anys 2015, 2016 i 2017 del personal que depèn del Servei de Salut (vegeu Annex 1). 

S’aprova la distribució de les places per sectors sanitaris per a cada categoria (vegeu Annex 2). 

També s’aprova el barem de mèrits per a la fase de concurs dels diferents processos selectius (vegeu Annex 3). 

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Si el darrer dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

[Font: BOIB. Núm. 067. 31/05/2018]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/07/2018 - Modificació de la convocatòria del concurs oposició per cobrir places vacants de facultatiu especialista de diverses categories.