Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans S’ha adjudicat la plaça de cap de secció de Recursos Humans-Nòmines de l’Hospital Son Llàtzer

S’ha adjudicat la plaça de cap de secció de Recursos Humans-Nòmines de l’Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 68, de 2 de juny de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Recursos Humans-Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Son Llàtzer.

La convocatòria de la plaça es va publicar en el BOIB núm. 22, de 17 de febrer de 2018.

Aquesta plaça s’ha adjudicat a Francisca Coll Fiol.

[Font: BOIB. Núm. 068. 02/06/2018]

[Foto: jm3 on Flickr / Workplace CC BYND 2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/02/2018 - Convocatòria de places als Serveis Centrals i a Son Llàtzer.