Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Provisió de la plaça de directora de la zona bàsica de salut del Pont d'Inca

Provisió de la plaça de directora de la zona bàsica de salut del Pont d'Inca

En el BOIB núm. 80, de 28 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/directora de la zona bàsica de salut del Pont d'Inca, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de Mallorca.

La convocatòria d'aquesta plaça es va publicar en el BOIB núm. 64, de 24 de maig de 2018.

S'ha adjudicat aquest lloc de treball a María Teresa Benedí Sánchez.

[Font: BOIB. Núm. 080. 28/06/2018]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]

Notícies relacionades a Infosalut
*04/06/2018 - Convocatòria de la plaça de director de la zona bàsica de salut del Pont d'Inca.