Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca el lloc de treball de supervisor d'Unitat Psicogeriàtrica de l'Hospital Psiquiàtric

Es convoca el lloc de treball de supervisor d'Unitat Psicogeriàtrica de l'Hospital Psiquiàtric

En el BOIB núm. 81, de 30 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/supervisora d’Unitat Psicogeriàtrica (Hospital Psiquiàtric).

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en els taulers d’anuncis i a la pàgina web de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 081. 30/06/2018]

[Foto: Infosalut]