Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Convocatòria per cobrir la substitució d'una plaça del Grup de Gestió de la funció administrativa a l'Hospital Comarcal d'Inca

Convocatòria per cobrir la substitució d'una plaça del Grup de Gestió de la funció administrativa a l'Hospital Comarcal d'Inca

En el BOIB núm. 81, de 30 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, la substitució d’una plaça del Grup de Gestió de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir aquesta convocatòria (Annex 1), el barem de mèrits (Annex 2) i el model de sol·licitud (Annex 3).

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

Podeu consultar les puntuacions totals d'aquesta convocatòria en el BOIB núm. 127, de dia 13 d'octubre/2018.

[Fonts: BOIB. Núm. 081. 30/06/2018 BOIB. Núm. 127. 13/10/2018]

[Foto: FirmBee / Teneduría de libros Contabilidad / CC BY­ND 2.0 ]