Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca la supervisió d'Àrea de Normalització metodològica i funcional de Son Espases

Es convoca la supervisió d'Àrea de Normalització metodològica i funcional de Son Espases

En el BOIB núm. 81, de 30 de juny de 2018, s'ha publicat la Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/supervisora d’Àrea de Normalització metodològica i funcional.

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en els taulers d’anuncis i a la pàgina web de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Ponent) i en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 081. 30/06/2018]

[Foto: Infosalut]