Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Es convoca el lloc de treball de cap de servei d'atenció a urgències 061 Balears

Es convoca el lloc de treball de cap de servei d'atenció a urgències 061 Balears

En el BOIB núm. 92, de 26 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears, per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de cap de servei d´atenció a urgències 061 Balears.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases (Annex 1) i el model de sol·licitud (Annex 2) per participar en aquesta convocatòria.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 092. 26/07/2018]

[Foto: Infosalut]