Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives d’admesos i exclosos en el concurs oposició de diverses places de tècnic especialista

Llistes definitives d’admesos i exclosos en el concurs oposició de diverses places de tècnic especialista

En el BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de tècnic especialista, depenents del Serveis de Salut.

La convocatòria d'aquests concursos oposició es va publicar en el BOIB núm. 48, de 19 d'abril de 2018, i les llistes provisionals, en el BOIB núm. 99, de dia 11 d'agost de 2018.

LABORATORI

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 28 d’octubre de 2018, a les 10.00 hores.

RADIODIAGNÒSTIC

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 21 d’octubre de 2018, a les 10.00 hores.

RADIOTERÀPIA 

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 21 d’octubre de 2018, a les 10.00 hores.

ANATOMIA PATOLÒGICA

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 28 d’octubre de 2018, a les 10.00 hores.

A cada resolució s'especifiquen els llocs on es duran a terme els exercicis.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada en aquesta resolució.

En el BOIB núm. 120, de 29 de setembre de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

[Fonts: BOIB. Núm. 116. 20/09/2018  BOIB. Núm. 120. 29/09/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*17/08/2018 - Llistes provisionals de persones admeses i excloses a les oposicions de tècnic de diverses especialitats.
*16/08/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos en el concurs oposició de tècnic especialista en radioteràpia.
*24/04/2018 - Concurs oposició per cobrir places vacants de tècnic especialista dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.