Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’ORL d’Eivissa

Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’ORL d’Eivissa

En el BOIB. Núm. 146, de dia 22 de de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’otorinolaringologia del Servei de Salut, convocat el mes de maig de 2018, corresponent al Sector Sanitari d’Eivissa.

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució per presentar reclamacions —que no tendran caràcter de recurs administratiu— o per esmenar—si escau— el defecte o la causa que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presentin s’han d’entendre rebutjades si qui l’hagi presentat no apareix com a admès en la resolució amb què es publiquin les llistes definitives. Qui no esmeni els defectes en el termini establit serà exclòs del procés selectiu. Així mateix, qui hagi detectat errors en la consignació de les dades personals pot manifestar-ho en aqueix mateix termini.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 10 de febrer de 2019, a les 10.00 hores, a l’Hospital Can Misses, Can Misses, s/n, Eivissa.

[Font: BOIB. Núm. 146. 22/11/2018]

[Foto: IB­Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/01/2019 - Aprovades les llistes definitives d’otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de balears.
*01/10/2018 - Concurs oposició de FEA d’Otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de Balears.