Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes definitives de l’oposició d’especialista d’urologia de Mallorca

Llistes definitives de l’oposició d’especialista d’urologia de Mallorca

En el BOIB núm. 144, de dia 17 de novembre de 2018, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2018, per les quals s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’urologia del Servei de Salut, corresponents als sectors sanitaris de Mallorca, convocats el mes de maig de 2018.

-Sector Sanitari de Llevant

-Sector Sanitari de Migjorn

 

 

-Sector Sanitari de Ponent

-Sector Sanitari de Tramuntana

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 144. 17/11/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*25/10/2018 - Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l'oposició d'especialista d’urologia de Mallorca